ارسال آگهی

آموزش ساخت فوندانسیون سازه های اسکلت فلزی

در هنگام ساخت و ساز با توجه به ارتفاع کار و دیگر پارامترها از انواع مختلف داربست استفاده می شود که یکی از رایج ترین این انواع در برپایی داربست، استفاده از داربست فلزی می باشد. در این مطلب ساخت فوندانسیون سازه های اسکلت فلزی را توضیح داده ایم.

آموزش ساخت فوندانسیون سازه های اسکلت فلزی

نکات اجرایی زیرسازی پی

مراحل اولیه اجرای فونداسیون سازه های اسکلت فلزی برای اجرای یک پروژه اسکلت فلزی شامل مرحله ساخت پی می باشد که تقریبا در کلیه پروژه ها یکسان اجرا می شود. قبل از توضیح کوتاه مراحل ساخت پی ابتدا باید نقشه فوندانسیون را روی زمین طراحی و پیاده سازی کرد و به منظور دنبال کردن دقیق آن حتما باید جزئیات لازم در نقشه مشخص شده باشد.

اگر سازه به صورت یک شبکه متشکل از محورهای عمود بر هم ساخته شده باشد و موقعیت محور ها نسبت به نقاط مشخصی مثل محور جاده، بر زمین و به ساختمان مجاور و… مشخص شده باشد، اغلب محورهای یک امتداد با اعداد مشخص و شماره گذاری می شوند و محورهای امتداد دیگر با حروف تعیین می شوند. دقت داشته باشید که از نظر بار وارد شده ستون ها و فونداسیون هایی که وضعیت شبیه به هم دارند را با علامت یکسان نشان می دهند.

مثلاً فوندانسیون را با حرف f و ستون را با C نشان می دهند. نوشتن اعداد زیر فونداسیون و ترسیم مقاطع، ارقام فوندانسیون، مشخصات بتن مگر، ارتفاع قسمت های مختلف پی، مشخصات بتن و همچنین نوع و قطر کلی جهت بریدن میلگردها مورد نیاز است باید در نقشه تعیین شده باشد.

اگر زمین ناهموار بود یا شامل درختان و گیاهان بود، توصیه می‌شود قبل از پیاده کردن نقشه روی زمین حتما نقاط مرتفع ناترازی که دیده می شود را برداشته و محوطه از کلیه ریشه ها و گیاهان پاکسازی گردد. سپس توجیه نقشه را انجام دهید، یعنی شمال جغرافیایی نقشه را به وسیله جهت شمال جغرافیایی محلی که قرار است پروژه در آن پیاده سازی شود منطبق کنید.

ساخت فوندانسیون سازه های اسکلت فلزی

ار یکی از محورها طولی یا عرضی که موقعیت آن بر روی نقشه مشخص می باشد را بر روی زمین حداقل با دو عدد نیز در ابتدا و انتهای آن پیاده سازی کنید که این امتداد را محور مبنا می نامند. بعد از این می توانید از روی محور مبنا، سایر محورهای طولی و عرضی را مشخص کنید.

نکات فنی و اجرایی مرتبط با خاکبرداری

اگر قصد داشته باشید محل فندانسیون را خاکبرداری کنید حتما به ارتفاع خاکبرداری احتیاج است که حتی اگر زمین پستی و بلندی داشت، نقطه ای را به عنوان مبنا در نظر بگیرید و این نقطه را توسط بتن و میلگرد و در محلی که دور از آسیب باشد، می سازند. در هنگام خاک برداری داشتن اطلاعات اولیه ای از قبیل اطلاعات زمین و نوع خاک و همچنین مقاومت فشاری نوع خاک به خصوص از نظر ریزشی بودن، عمق یخبندان، وضعیت آب زیرزمینی و سایر ویژگی های فیزیکی خاک ضرورت دارد که همه این اطلاعات را می توان با استفاده از آزمایش خاک بدست آورد.

از جمله اتفاقاتی که ممکن است در هنگام خاک برداری پی در زمان اجرای زیرزمین رخ دهد، ریزش جداره یا خالی شدن زیر پی می باشد که برای جلوگیری از این اتفاق توصیه می شود ااجرا را به صورت جزء به جزء انجام دهید و در ابتدا محل فوندانسیون ستونها و سپس بعد از حفاری تدریجی، اجزای دیگر دیوارسازی صورت گیرد.

نکات فنی و اجرایی خاکریزی و زیرسازی فوندانسیون

چاه هایی که متروکه هستند با شفته مناسب پر می شوند و در صورت برخورد محل با قنات متروکه حتما از پی تخت یا پی مرکب استفاده شود که روی قنات را با دال بتن محافظ می پوشانند. برای خاکریزی نباید از خاک های نباتی استفاده کرد. ضخامت مربوط به قشر های خاکریز جهت انجام تراکم 15 تا 20 سانتی متر می باشد. جهت انجام تراکم باید مقداری آب را به خاک اضافه کنید و بوسیله غلتک مناسب آن را متراکم کنید، البته تراکم و خاکریزی تنها به منظور محوطه سازی و کف سازی و همچنین خاکریزی زیر فوندانسیون مجاز نمی باشد.

دسته بندی شده در: اجاره داربست, مجله

ارسال نظر