ارسال آگهی

درباره ما

تلاش وب سایت فنی کارا، فراهم کردن محلی برای جستجوی بهترین ها در خدمات فنی است تا امکان “دریافت خدمات با کیفیت از نزدیکترین افراد متخصص و با انصاف در حداقل زمان” فراهم شود. در همین راستا، پس از برقراری ارتباط میان کاربران سایت و صاحبان آگهی (ارائه دهندگان خدمات فنی = افراد فنی کار) از کاربران، رضایت سنجی به عمل می آید و نتیجه آن در صفحه فنی کار درج می گردد.

به این ترتیب، هنگامی که هر کاربری به دنبال دریافت خدمات فنی مربوطه باشد، علاوه بر مشخصات کلی و عمومی هر صاحب آگهی، می تواند نظرات یا میزان رضایت مشتریان قبلی همان شخص را نیز مشاهده کند، تا انتخابی آگاهانه و بهینه داشته باشد.