ارسال آگهی

قوانین و شرایط استفاده از سایت

استفاده شما از سایت فنی کارا به هر نحو و عنوان به معنای اطلاع کامل از متن این توافق نامه و پذیرفتن کلیه مفاد آن و همچنین مقررات و شرایط استفاده از آن میباشد. امکان بروزرسانی این مقررات با توجه به تغییرات احتمالی قوانین جاری و یا اضافه کردن امکانات جدید وجود دارد، لذا لازم است کاربران قبل از استفاده از سایت، قوانین را مطالعه کرده و از تغییرات احتمالی مطلع گردند. دسترسی به قوانین همواره از طریق همین صفحه و به آدرس https://fanikara.com/tos امکان پذیر خواهد بود.

سایت فنی کارا و عوامل مرتبط با آن هیچ گونه خدمات فنی انجام نمی دهند، بلکه تنها بعنوان یک سایت اینترنتی تبلیغاتی، با درج آگهی ارائه دهندگان خدمات فنی، یک پل ارتباطی بین کاربران سایت و ارائه دهندگان خدمات فنی ایجاد کرده (۱۱۸ اینترنتی)، و دسترسی کاربران به ارائه دهندگان خدمات فنی در نزدیکترین محل به خود را فراهم و تسهیل می نماید.

بدین توضیح که در سایت فنی کارا، ارائه دهندگان خدمات فنی و کاربران سایت تا قبل از شروع کار مخیر در پذیرش یا رد توافق همکاری و قرارداد فی مابین هستند و سایت فنی کارا در قبال انجام تعهدات و توافقات و انجام کار صورت گرفته و مسائل مالی و قانونی و… بین ایشان هیچگونه نقش و مسئولیتی ندارد.

توضیح اینکه پس از مراجعه کاربران به سایت فنی کارا یا زیرمجموعه های سایت فنی کارا و جستجوی خدمات فنی مورد نیازشان، اطلاعات ارائه دهندگان خدمات فنی که در محدوده ی مورد نیاز ایشان باشد را مشاهده می نمایند. سپس با وارد کردن شماره تماس خود می توانند درخواست دریافت شماره تلفن یک یا چند ارائه دهنده خدمات فنی در اطراف خود را بدهند. و پس از آن با تماس مستقیم کاربر با ارائه دهنده خدمات فنی یا بالعکس، هر دو طرف مخیر به پذیرش و یا رد مذاکره و توافق انجام کار (به همراه تمام جزئیات قانونی و فنی و مالی آن) می باشند.

توجه: شرایط و قوانین سایت به منزله سند و هرگونه استفاده کاربری از سایت و تماس با تلفن درج شده در سایت و یا ارسال اطلاعات از طریق فرم های سایت و یا استفاده از محتوای مندرج در سایت، و همچنین ثبت شماره خود و درخواست شماره ارائه دهنده گان خدمات فنی تماما به معنای قبول و امضای مفاد سند می باشد که همانند امضای دست نویس واجد و دارای اعتبار خواهد بود و امضا کننده را به مفاد سند ملتزم می نماید.

تمامی طرفین ذیل ماده ده قانون مدنی توافق و تراضی نمودند که کلیه مواد ذیل را خوانده تفهیم قرائت و تراضی نموده و با ثبت درخواست در سایت مسئولیت آن را می پذیرند.

 1. داشتن ۱۸ سال تمام شمسی برای متقاضی و ارائه دهنده خدمات
 2. التزام به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران از حیث نوع درخواست و شرایط کاری و ضوابط ایمنی و تسلط کامل به کار و اصول ایمنی و اخلاقی
 3. پذیرش شرایط و قوانین سایت فنی کارا (www.fanikara.com) اپ و زیرمجموعه های آن
 4. راستی آزمایی و صحت و سقم گفته های ارائه دهندگان خدمات فنی بصورت شفاهی یا مندرج در آگهی ایشان با درخواست کننده خدمات فنی ( کاربر) میباشد
 5. اسقاط هرگونه مسئولیت مالی، جانی، اخلاقی و قانونی و تسبیب و سبب و هر ادعای قانونی و …بین کاربران سایت و ارائه دهندگان خدمات فنی و اشخاص ثالث از ذمه شرعی و قانونی سایت فنی کارا با نقش دلالی برابر باب ششم قانون تجارت
 6. قبول بی طرفی و دلالی و عدم مسئولیت سایت فنی کارا و زیرمجموعه های آن در قبال حوادث جانی، مالی، اخلاقی و بیمه و دیه واقع شده بین کاربران و ارائه دهندگان خدمات فنی و اشخاص ثالث
 7. قبول و اقرار به استقلال و عدم هرگونه رابطه پرسنلی، پیمانکاری، استخدامی و قراردادی نسبت به کلیه ارائه دهندگان خدمات فنی با سایت فنی کارا و زیرمجموعه های آن
 8. موافقت طرفین مبنی بر رضایت به رد و بدل آدرس، مشخصات و شماره تماس بین آنها از طرف سایت
 9. طرفین پس از اتمام خدمات فنی از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از سایت فنی کارا کسب نموده اند حق استفاده ندارند و از ذخیره این اطلاعات به هر شکلی اعم از ذخیره در تلفن همراه و غیره اجتناب نمایند. در صورت کشف خلاف، سایت فنی کارا حقوق مادی و قانونی خود را لحاظ خواهد نمود.
 10. تعهد به ارائه مشخصات صحیح از سوی کاربران و ارائه دهندگان خدمات فنی(شفاها یا مندرج در آگهی مربوط به ایشان) و رفع مسئولیت سایت فنی کارا نسبت به عواقب کشف خلاف واقع
 11. جلب رضایت دوطرفه بین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی قبل از ترک محل ارائه خدمات
 12. درخواست و رعایت دقیق و کامل نکات ایمنی بین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی و در قبال اشخاص ثالث و رفع مسئولیت سایت فنی کارا در مقام نقش دلالی خود

 1. استعلام قیمت از ارائه دهنده خدمات فنی قبل از عزیمت به محل کاربر
 2. درخواست شناسایی و کارت عضویت اتحادیه و مطابقت با ادعای مندرج در آگهی وی در سایت هنگام بدو ورود به محل اجرای خدمات فنی
 3. داشتن همراه با سن قانونی در ساعات و محل ارائه خدمات فنی
 4. اعلام ساعات حضور ارائه دهنده خدمات فنی در محل کاربر به نزدیکان
 5. در دسترس بودن محل، برای افراد نزدیک و غیر
 6. تسویه حساب بعد از اتمام کار و هنگام تحویل کار یا کالا و منوط به دریافت ریز فاکتور دارای مشخصات، آدرس و تلفن جهت مراجعات احتمالی قانونی. لازم به ذکر است که پرداخت بیعانه و تحویل داغی قطعات تعویضی به فنی کار امریست کاملا توافقی بین کاربر و فنی کار.
 7. عدم درخواست موارد فنی و غیر فنی که قانون انجام آن را منع کرده است. کارفرما موظف است تا در خصوص این که انجام چه مواردی قانونی و یا مغایر قانون است، تحقیق و کسب اطلاع نماید.
 8. اخذ هرگونه مجوز قانونی لازم برای انجام کارهای فنی مورد درخواست.
 9. قبل از ورود ارائه دهنده خدمات فنی به محل، اشیاء و وسایل قیمتی خود را از دسترس کارگر خارج کنید. در صورت آسیب دیدن و یا مفقود شدن آنها، مسئولیت با خود کارفرماست.
 10. از قرار دادن ارائه دهنده خدمات فنی در شرایط خطرناک و غیر مجاز جداََ خودداری فرمایید.

و همچنین:

هنگام مراجعه ارائه دهنده خدمات فنی به شما حتما نکات ایمنی از قبیل داشتن همراه با سن قانونی کنار خود در محل مورد تقاضای شما، اطلاع رسانی محل و ساعت مراجعه و ساعت ترک محل و اتمام کار ارائه دهنده خدمات فنی به افراد نزدیک و وابسته، در دسترس بودن محل برای افراد غیر و اجرا و التزام کلیه موارد ایمنی فنی و غیرفنی باید از سوی کاربر رعایت شوند. همچنین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی، در قبال اشخاص ثالث نیز ملزم به رعایت تمام نکات ایمنی هستند و این انتقال تعهد، مسقط تعهد سایت فنی کارا به عنوان واسطه و دلال فی مابین است.

کاربر سایت متعهد می شود تا هیچ گونه درخواست انجام موارد فنی و غیر فنی که قانون انجام آن را منع کرده است را نداشته باشد و همچنین در مواقعی که انجام یک خدمت فنی، نیاز به اخذ مجوزهای قانونی داشته باشد، کاربر متعهد به دریافت و ارائه ی آن ها به شخص ارائه دهنده ی خدمات فنی پیش از شروع به کار می باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم رعایت موارد ذکر شده، مسئولیت عواقب مربوطه با کاربر می باشد.

درخواست کارت عضویت اتحادیه، فاکتور دارای مشخصات، تلفن و آدرس، مطابقت مدارک شناسایی ارائه دهنده خدمات فنی مراجعه کننده به شما و مواردی از این قبیل که به سلامت فنی، فردی، قانونی و موارد مشابه و … مربوط میشود الزامی بوده و جهت ایمنی و امنیت شماست.

سایت فنی کارا بیطرفانه شماره تماس و مشخصات ارائه دهندگان خدمات فنی درج شده در سایت از سراسر ایران را به رایگان در اختیار کاربران قرار میدهد و پس از تماس و درخواست دریافت خدمات فنی از سوی کاربران، مجاز است آدرس، شماره تماس و مشخصات کاربران را در اختیار ارائه دهندگان خدمات فنی قرار دهد.

سایت فنی کارا هیچ گونه مسئولیت قانونی در قبال ارائه کار و دریافت هرگونه خدمات حضوری، غیر حضوری و هرگونه مشورت و راهنمایی بین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی ندارد و طرفین ضمن عقد خارج لازم هرگونه مسئولیتی را برای سایت فنی کارا اسقاط می نمایند.

پرداخت هرگونه وجه قبل از دریافت خدمات فنی مجاز نمی باشد. همچنین هیچگونه مشاوره غیر حضوری نیز از نظر سایت مجاز و قانونی نیست و طرفین رسما مقراند ایجاد هرگونه رابطه کاری فی مابین، ناشی از نقش مثبت دلالی سایت فنی کارا بوده و حقوق سایت فنی کارا محفوظ است.

تسویه حساب منوط به اتمام کار، رضایت کاربر از انجام کار و دریافت فاکتور دارای مشخصات با تلفن و آدرس می باشد.

مبلغ دستمزد باید براساس قیمت اتحادیه مربوطه و با ارائه فاکتور و یا توافق بین دو طرف باشد و سایت فنی کارا هیچگونه مسئولیت و مداخله ای در تعیین قیمت ندارد و مرجع صالح در این باب، اتحادیه و مراجع قانونی مربوطه میباشد.

 1. اعلام هزینه بر اساس نرخ اتحادیه
 2. عزیمت شخص ارائه دهنده خدمات فنی مندرج در سایت به محل درخواست خدمات و عدم واگذاری کار به ارائه دهنده خدمات فنی دیگر
 3. ارائه کارت شناسایی و کارت عضویت اتحادیه در بدو ورود به کاربر
 4. اقرار به داشتن مهارت فنی کامل، التزامات قانونی و رعایت و اعلام کلیه نکات ایمنی برای خود و همراهان احتمالی، کاربر و اشخاص ثالث هنگام و بعد از اتمام کار
 5. انجام خدمات فنی مجاز براساس مجوز اتحادیه و مفاد قانون و پرهیز از ارائه خدمات غیر مجاز و غیر قانونی
 6. رعایت اخلاق، حریم شخصی و انصاف و قانون
 7. ارائه ریزفاکتور با مشخصات، آدرس و تلفن در دو نسخه و دریافت امضای کاربر در نسخه ی دوم
 8. تعهد و پذیرش مسئولیت در قبال معتبر بودن تاریخ جواز و مدارک مربوطه، بیمه بودن خود و همراهان مجاز احتمالی و مسائل مربوطه
 9. چنانچه ارائه خدمات فنی نیاز به احراز هویت و چک کردن مدارک مالکیت و شناسایی داشت قبل از شروع کار اقدام به چک کردن مدارک مورد نیاز و احراز هویت کرده و در غیر اینصورت مجاز به ارائه خدمات نمی باشید (کارهایی از قبیل کلید سازی, یدک کش و… )

ارائه دهنده خدمات فنی کاملا مستقل و مختار از سایت فنی کارا و زیرمجموعه های آن می باشند و نمی تواند تحت عناوینی چون رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت و همکاری و رئیس و مرئوسی، مدعی حقی نسبت به سایت فنی کارا و زیرمجموعه های آن باشد و رسما کلیه حقوق قانونی در راستای ادعاهایی این چنینی را از طرف مدعیان از خود سلب و ساقط می نماید.

باید سن شما بالای هجده سال شمسی تمام باشد. از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی (مالیات بر درآمد و…) صنفی و بیمه و قوانین و نکات مرتبط با ایمنی خود، کاربر و اشخاص ثالث، قانون کار و… مطلع هستید و درصورتیکه به علت عدم رعایت هر یک از این قوانین از سوی شما محکومیتی توسط مراجع صالح قانونی و قضایی صادرشود شخصا پاسخگو خواهید بود و چنانچه در اثر عدم رعایت مفاد این سند، سایت فنی کارا و زیر مجموعه های آن محکوم به پرداخت وجهی شود و یا هرگونه هزینه ای متوجه سایت فنی کارا شود موظفید این مبلغ را به سایت فنی کارا پرداخت نمایید.

ارائه دهنده خدمات فنی موظف است اعتبار تجاری سایت فنی کارا و زیر مجموعه های آن را در همه حال در نظر گرفته، برای حفظ اعتبار تجاری سایت فنی کارا از خود حسن خلق نشان داده و مراتب نزاکت، ادب، امانت داری و حفظ حریم شخصی در قبال کاربر را داشته و توصیه های سایت را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری سایت فنی کارا یا زیرمجموعه های آن گردد، سایت را مجاز خواهد نمود مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان وجه التزام تخلف از ارائه دهنده خدمات فنی مطالبه نماید. تشخیص این امر با سایت فنی کارا است و ارائه دهنده خدمات فنی حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید.

مسئولیت و عواقب ارائه هرگونه مشاوره، خدمات و معامله ای با هر فرد معرفی شده توسط سایت فنی کارا در قبال نوع ارائه خدمات، رعایت موارد ایمنی و فنی برای خود و پرسنل و کاربر و اشخاص ثالث و التزامات قانونی، رعایت حریم خصوصی افراد با خود شماست و مدیر و عوامل سایت مسئولیت و تعهد و ضمانتی در این قبال ندارند.

صحت مطالب مندرج در آگهی و صفحه شخصی شما که در سایت فنی کارا یا هر یک از زیر مجموعه های آن درج شده است از قبیل نام و نام خانوادگی، کد ملی، تلفن ثابت و موبایل، شماره جواز و آدرس محل کار و …مورد تایید شماست و در صورت تغییر بلافاصله اقدام به اصلاح و ویرایش صحیح مشخصات مینمایید.

ارائه دهندگان خدمات فنی متعهد میشوند که رضایت کامل و قانونی کاربر را جلب نمایند و شخصا پاسخگوی هرگونه مشکلی در محاکم قانونی و اتحادیه باشند و سایت از ارائه مشخصات کامل ارائه دهنده خدمات فنی به کاربر و محاکم ذیصلاح دریغ نمیکند.

ارائه دهنده خدمات فنی محترم؛ انجام هرگونه خدمات فنی که از نظر اتحادیه و قانون منع شده کاملا غیر مجاز می باشد. از انجام و یا پیشنهاد آن به مشتری اکیدا خودداری فرمایید و همچنین ارائه دهنده گان خدمات فنی ملزم به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات و سفارشات مراجع ذیصلاح و اتحادیه ی مربوطه می باشند.

کاربران و ارائه دهندگان خدمات فنی محترم؛ کلیه موارد فوق در جهت حفظ اخلاق، سلامت و امنیت جان و مال شما و اشخاص ثالث میباشد و رعایت کامل شرایط ذکر شده و مسئولیت عدم رعایت هر یک از موارد فوق با خود شماست و مدیر و عوامل سایت فنی کارا هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارند.

قرارداد فوق از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی تلاش خواهند کرد تا اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از طریق تعیین داور مرضی الطرفین تعیین شده حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد.

بنا به صلاحدید سیستم رضایت سنجی فنی کارا بعد از اتمام کار اقدام به تماس با کاربران نموده و نتایج عملکرد نیروهای فنی را جویا میشود و مجاز است این نتایج را جهت بهبود کیفیت در همه جوانب از قبیل حسن خلق, ایمنی کار, تخصص, بروز بودن دانش و لوازم کار و قیمت و… را از کاربر دریافت، سنجیده و نتیجه را در سایت به نمایش بگذارد.

مجوز استفاده از هر سایتی در فضای مجازی منوط به خواندن و درک و قبول شرایط و قوانین آن سایت است. شما با استفاده از سایت فنی کارا یا هر یک از زیر مجموعه های آن موافقت و تراضی خود را اعلام می دارید کلیه موارد بالا را با دقت خوانده، درک کرده و پذیرفته اید و التزام به رعایت مفاد آن دارید.