ارسال آگهی

تلفنهای مراجع قانونی

برای اطلاع از شماره اتحادیه مورد نظر خود علاوه بر 118 میتوانید از اتاق اصناف شهر خود نیز شماره تلفن درخواستی را جویا شوید.

  • تلفن اتاق اصناف استان تهران: 85543000
  • تلفن اتاق اصناف خراسان رضوی: 31730-051
  • تلفن اتاق اصناف استان البرز: 5-32528351-026
  • تلفن اتاق اصناف استان قم: 37703666
  • تلفن اتاق اصناف استان گلستان: 01732154767