ارسال آگهی

تلفنهای مراجع قانونی

برای اطلاع از شماره اتحادیه مورد نظر خود علاوه بر ۱۱۸ میتوانید از اتاق اصناف شهر خود نیز شماره تلفن درخواستی را جویا شوید.

  • تلفن اتاق اصناف استان تهران: ۸۵۵۴۳۰۰۰
  • تلفن اتاق اصناف خراسان رضوی: ۳۱۷۳۰-۰۵۱
  • تلفن اتاق اصناف استان البرز: ۵-۳۲۵۲۸۳۵۱-۰۲۶
  • تلفن اتاق اصناف استان قم: ۳۷۷۰۳۶۶۶
  • تلفن اتاق اصناف استان گلستان: ۰۱۷۳۲۱۵۴۷۶۷
Scroll Up