ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "اجاره داربست"


شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران + تهران + اجاره داربست + جنوب تهران + اجاره و نصب کلایمر + پیچ و رول پلاک نما + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( مجید مرادی فر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + کرج + اجاره داربست +

تماس بگیرید

غرب تهران – کرج – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( حبیب اله رنجبر قریه صفا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + تهران + اجاره داربست +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( مجید تیموری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

اجاره داربست + جنوب تهران + اسلامشهر + غرب تهران + شهریار + شمال تهران + شرق تهران + تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( غلام نوروزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + شرق تهران + غرب تهران + اجاره داربست + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۷ صبح تا ۵ عصر ( محسن کلانتری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + اجاره داربست + تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال ( حامد صادقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کرج + اجاره داربست +

تماس بگیرید

کل کرج ( ایمان سروری نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اجاره داربست + غرب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

شمال – مرکز – غرب ( وحید صادقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.