ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "اجاره داربست"


تهران + غرب تهران + اجاره داربست + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( مجید تیموری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

مرکز تهران + اجاره داربست + غرب تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – مرکز – غرب ( وحید صادقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

کرج + اجاره داربست +

تماس بگیرید

کل کرج ( ایمان سروری نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + تهران + جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + شهریار + اسلامشهر + اجاره داربست +

تماس بگیرید

کل تهران ( غلام نوروزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + غرب تهران + اجاره داربست + اجاره و نصب کلایمر + تهران + پیچ و رول پلاک نما + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( مجید مرادی فر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + اجاره داربست + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال ( حامد صادقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + اجاره داربست + کرج + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – شهر قدس – کرج ( حبیب اله رنجبر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

اجاره داربست + تهران + مرکز تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محسن کلانتری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up