ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "اجاره داربست"


شرق تهران + جنوب تهران + شمال تهران + تهران + اجاره داربست + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۷ صبح تا ۵ عصر ( سیدمحسن کلانتری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + جنوب تهران + اجاره داربست + اجاره و نصب کلایمر + غرب تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( مجید مرادی فر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + اجاره داربست + غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – پردیس – رودهن – ۷ صبح تا ۹ شب ( مسعود خداخواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + اجاره داربست + کرج +

تماس بگیرید

غرب تهران – کرج – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( حبیب اله رنجبر قریه صفا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + اجاره داربست + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۲۴ ساعته ( حامد صادقی نیارکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.