ارسال آگهی

غرب تهران + مکانیک سیار + تهران + شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب (احمد جعفری)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + مشهد + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۷ صبح تا ۱۲ شب (سیدمحمد حسینی)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۶ صبح تا ۱۱ شب (محمدرضا ملامحمدی)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۹ شب (متین آقامحمدرفیع)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + نصب داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب (مهدی قدیمی سنگری)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شیراز +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( احمد افتخاریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + غرب تهران + جنوب تهران + مکانیک سیار + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۷ شب ( امیرحسین جعفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۹ شب ( علیرضا داودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( میرحامد علوی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۹ صبح تا ۷ شب (میلاد جمالی جزلان)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران + غرب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( مصطفی قربانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + تهران + مرکز تهران + مکانیک سیار + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب (سعید کیوانلوشهرستانکی)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل
صفحه 1 از 1951 2 3 195