ارسال آگهی

کرج + کلیدسازی +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( مجید عباس پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + جنوب تهران + مکانیک سیار + شرق تهران + تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( فرشاد پاکدل نصرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + بنایی ساختمان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + جنوب تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + شمال تهران + شرق تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( بابک صادقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + کرج + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر پمپ آب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۵ عصر ( رضا علیزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر + کرج + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد غفاری مزرعه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + سرویس کولر + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر فلاش تانک + غرب تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر آبی + شرق تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + تهران + شمال تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( امیر رحیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + جوشکاری + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + کرج + لوله کشی گاز + نصب کولر +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( صمد اختری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + جنوب تهران + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( سعید فقانپورساسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + سرویس کولر + تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( حجت اله ذوالفعلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۶ عصر ( فرزاد کلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( امین پرویزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + کلیدسازی + تهران +

تماس بگیرید

مرکز تهران – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( بهرام دره قایدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل
صفحه 2 از 180 1 2 3 4 180
Scroll Up