ارسال آگهی

سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + مشهد + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سبحان قوام )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر هواساز + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب کولر + سرویس کولر + مشهد + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مسعود کرامتیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۷ صبح تا ۸ شب ( ابوذر مقدس پیرودلو)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + غرب تهران + تهران + شرق تهران + سرویس کولر گازی + مرکز تهران + شمال تهران + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( امیرحسین عطائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۲۴ ساعته ( سعید بهبودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( مجتبی قاسم پورحسن قشلاقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۲۴ ساعته ( اسماعیل یعقوب )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( یوسف استکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( حسین نامجو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

شیراز به جز صدرا ، شهرک گلستان ، صنایع – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( محمدجعفر ابراهیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رشت + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر رشت – ۲۴ ساعته ( امین خیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قم + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

درون شهری و برون شهری – ۲۴ ساعته ( مهرداد رضاقلی بیگی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل
صفحه 2 از 189 1 2 3 4 189