ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "یدک کش و حمل خودرو"


تهران + غرب تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

دکل دار – غرب تهران – ۷ صبح تا ۷ شب ( سعید ابراهیم پور درازکلا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قم + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

نیسان چرخگیردار و زنجیر دار – درون شهری و برون شهر – ۲۴ ساعته ( امید اقبالی پشتیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + یدک کش و حمل خودرو + تهران +

تماس بگیرید

هیدرولیک – غرب تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( مهدی رنجبر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + یدک کش و حمل خودرو + تبریز + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل تبریز ( صمد نوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شیراز + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( بهزاد نیک آئین )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( علیرضا مهدی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

وکیل آباد – احمد آباد – ملک آباد – پیروزی – معلم – کلانتری – ۷ صبح تا ۲۳ شب ( حجت نوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + شمال تهران + آپاراتی و پنچرگیری سیار + تهران +

تماس بگیرید

چرخ گیردار – شمال تهران – ۱۰ صبح تا ۱۲ شب ( رسول کاظم زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کرمانشاه + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( امیرحمزه محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + یدک کش و حمل خودرو + تهران +

تماس بگیرید

کامیون خودروبر – کفی خودروبر – خودروسوار – یدک کش نیسان چرخ گیر – غرب – جنوب غرب – شمال غرب – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( مهدی امامی ارجمند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + رشت +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر رشت – انزلی – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( محمود میرزای موسوی خمامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + قم +

تماس بگیرید

درون شهری و برون شهری – ۲۴ ساعته ( مهرداد رضاقلی بیگی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.