ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "یدک کش و حمل خودرو"


یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + شرق تهران + شمال تهران + آپاراتی و پنچرگیری سیار + تهران +

تماس بگیرید

شرق – شمال شرقی – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( حسن قاسمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + شیراز + یدک کش و حمل خودرو + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

کل شهر شیراز – ۲۴ ساعته ( حسین نامجو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + اصفهان +

تماس بگیرید

نیسان و کفی دار – داخل شهر اصفهان و اطراف – ۲۴ ساعته ( علی گل اقائی شاپورآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( حمیدرضا عبداللهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + ساری +

تماس بگیرید

داخل شهر ساری – ۲۴ ساعته ( مجتبی بی ذر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + اصفهان + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( مهدی مکتوبیان بهارانچی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + قم +

تماس بگیرید

کل قم – ۲۴ ساعته ( محمد اقبالی پشتیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + شیراز +

تماس بگیرید

امیرکبیر- سیبویه – رحمت – ترمینال باربری – ۲۴ ساعته ( غلامعلی گودرزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
88%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شیراز + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

فرهنگشهر – تاچارا – قصرالدشت – زرهی – معالی آباد – ۲۴ ساعته ( سیدمحمد علوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

قم + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

درون شهری و برون شهری – ۲۴ ساعته ( مهرداد رضاقلی بیگی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + شیراز +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۷صبح تا ۱۲ شب ( نصراله کاویانی آهنگر)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

گرگان + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل گرگان – ۲۴ ساعته ( مهدی متین خواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.