ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "یدک کش و حمل خودرو"


یدک کش و حمل خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + تهران + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( محمد زینلی کیکله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + بندرعباس +

تماس بگیرید

کل بندرعباس ( بهزاد آریانژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + شیراز +

تماس بگیرید

کل شیراز ( نصراله کاویانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو + اصفهان +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۲۴ ساعته ( بهرام حسن پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – ۸ صبح تا ۶ عصر ( عرفان پولادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کرج + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۹ صبح تا ۱ بامداد ( پوریا غفاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + کرج +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر کرج ( محمدرضا گودرزی فر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + شیراز + یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

جاده سپیدان – گویم – صدرا – گلستان – صنایع – کمربندی – قصردشت – معالی آباد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( احمد منقوش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( علیرضا مهدی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + کرج +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۷ صبح تا ۱ بامداد ( محمد کهریزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

چرخگیردار – شرق تهران – ۶ صبح تا ۸ شب ( علی محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

بندرعباس + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل بندرعباس ( محسن استارا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.