ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "یدک کش و حمل خودرو"


یدک کش و حمل خودرو + اسلامشهر +

تماس بگیرید

تست مینا تست صداقت ( کل شهر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کفی دار – درون شهری – برون شهری ( سعید باقری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + مشهد + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

دکل دار – کل مشهد ( میلاد عبدل زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + جاده هراز +

تماس بگیرید

جاده هراز – آمل ( ماشااله موسی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کفی دار – کل مشهد ( حسن رمضانی رودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + یدک کش و حمل خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

کل اصفهان ( حسین رفیعی بلداجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

دکل دار – غرب تهران – 7 صبح تا 7 شب ( سعید ابراهیم پور درازکلا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + مشهد +

تماس بگیرید

از الهیه تا فرامرز عباسی – 8 صبح تا 10 شب ( احسان رفیعی چوبدار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کفی دار – کل شیراز ( اسماعیل دهقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + قم +

تماس بگیرید

قم و اتوبان قم – شهرستانها ( محسن کردی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + شیراز +

تماس بگیرید

مدرس – چهارراه زند- خلیج فارس ( حمید اسدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + یدک کش و حمل خودرو + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

پل صدر – قیطریه – پاسداران – 8 صبح تا 7 شب ( ابوالفضل الیاسی راد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up