ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "یدک کش و حمل خودرو"


مشهد + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

دکل دار – کل مشهد ( میلاد عبدل زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + اردبیل +

تماس بگیرید

هشترود – میانه – سرچم ( رضا محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شیراز + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل شیراز ( نصراله کاویانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

جنوب تهران + یدک کش و حمل خودرو + تهران +

تماس بگیرید

فقط شهر ری – دولت آباد ( مجید بصیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تهران + یدک کش و حمل خودرو + غرب تهران +

تماس بگیرید

هیدرولیک – غرب تهران ( مهدی رنجبر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

اصفهان + یدک کش و حمل خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

کل اصفهان ( حسین رفیعی بلداجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه + یدک کش و حمل خودرو + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه ( حمزه دولتیاری کیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + رشت +

تماس بگیرید

کفی دار – کل رشت ( ابراهیم آریامقدم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + آپاراتی و پنچرگیری سیار + شمال تهران + تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( میثم پارسا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + ا + ساری + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

احمد کوهستانی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کرج + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل کرج ( محمود نقدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان ( حمیدرضا عبداللهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up