ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "یدک کش و حمل خودرو"


یدک کش و حمل خودرو + اصفهان +

تماس بگیرید

نیسان و کفی دار – داخل شهر اصفهان و اطراف – ۲۴ ساعته ( علی گل اقائی شاپورآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( رسول یعقوب زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار + ساری + یدک کش و حمل خودرو + باتری سازی خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر ساری – ۲۴ ساعته ( مجتبی بی ذر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شیراز + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

مدرس – چهارراه زند- خلیج فارس – ۷ شب تا ۱۲ شب ( حمید اسدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + شیراز + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

فرهنگشهر – تاچارا – قصرالدشت – زرهی – معالی آباد – ۲۴ ساعته ( سیدمحمد علوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + گرگان +

تماس بگیرید

کل گرگان – ۲۴ ساعته ( مهدی متین خواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + اصفهان + مکانیک سیار + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( منصور صالحی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

شمال تهران + مکانیک سیار + شرق تهران + تهران + مرکز تهران + آپاراتی و پنچرگیری سیار + جنوب تهران + یدک کش و حمل خودرو + باتری سازی خودرو + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( مهدی مومنی شیده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

فقط شهر ری – دولت آباد – ۲۴ ساعته ( مجید بصیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + رشت + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر رشت – ۲۴ ساعته ( شهرام خانجانی کویخی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

قم + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

نیسان چرخگیردار و زنجیر دار – درون شهری و برون شهر – ۲۴ ساعته ( امید اقبالی پشتیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۶ صبح تا ۱۰ شب ( امیرحسین شیخ الاسلامی کندلوسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.