ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تهران"


تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شرق – شمال – ۸ صبح تا ۶ عصر ( فریدون احمدی اشجردی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + جنوب تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی +

تماس بگیرید

درب شیشه ای معمولی انجام نمیشود – غرب – جنوب — ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین آقائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + شرق تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( مجید امیرلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

مرکز و شرق ( محمد مرادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل
عیوض فروتن ( کل تهران )
شرق تهران, مرکز تهران, تهران,

تماس بگیرید

عیوض فروتن ( کل تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شاهین حمدالهی ( کل تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مرکز تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال غربی – مرکز – ۸ صبح تا ۸ شب ( بهمن بیات )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + شمال تهران + نصب کرکره برقی + شرق تهران + تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۸ شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – از7 صبح الی 9 شب ( محمدرضا حسین زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شرق تهران + تهران + جنوب تهران + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

خرده کاری انجام نمیشود – کل تهران – 9 صبح تا 9 شب ( بهزاد فیروزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

مهدی صولتی ( شرق و شمال تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

فقط سکوریت انجام میشود – شمال – غرب – 8 صبح تا 8 شب ( فربد اسماعیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.