ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تهران"


مرکز تهران + شرق تهران + جنوب تهران + شمال تهران + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( احمد زمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 10 شب ( احمد راه چمنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

غرب تهران ( فرهاد شیرین چهره )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

فقط منطقه 10 و 11 و 12 تهران ( محمد خلجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

منطقه 17 – 18 – 19 تهران ( رضا علیزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز مرکز – 8 صبح تا 7 عصر ( امیر رستمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + کابینت سازی + تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( بهنام خانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + کلیدسازی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

غرب تهران ( امیر اکبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( مهدی سعادتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

شمال و غرب تهران – از 10 الی 18 ( محمد رضائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

علیرضا حسن پور ( فقط خیابان پیروزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

خرده کاری انجام نمیشود – کل تهران ( آرش محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up