مطالب منتشر شده در دسته "تهران"


غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال غربی – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( ولی صلحی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تعمیر کولر + تهران + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + شمال تهران + سرویس داکت اسپلیت + مرکز تهران + تعمیر داکت اسپلیت + شرق تهران +

تماس بگیرید

مرکز – شمال ( محمد خداوردیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( حسین طالبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

امیر اسمی خانی ( فقط شمال و مرکزتهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال غربی ( هدایت اله زمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران ( کریم اسماعیلیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

کارواش سیار + غرب تهران + تهران + مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کارواش با نانو و بخار – کل تهران به جز جنوب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( امین خورشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شرق تهران + غرب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( غلامرضا حمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( میثم عسگری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + شمال تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + مرکز تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( موسی دهقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران +

تماس بگیرید

افسریه و حومه شرق – ۵ عصر تا ۱۰ شب ( محسن قاسمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران ( امیرحسین گودرزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up