ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تهران"


مرکز تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کولر آبی + نصب کولر + شمال تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر کولر + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تهران + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + شرق تهران + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( حامد محمدی زرج آباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

عباس مسعودی ( غرب تهران – شمال غرب تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

جنوب تهران ( مهران عسگرپور سرمست رودپشتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

از شهر ری تا مولوی ( علی یار احمدی)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 6 عصر تا 11 شب ( حمید قره خانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

حسین فراهانی ( شرق و شمال )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

حیدر فرخی ( شمال – شرق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب کولر + تهران + جنوب تهران + سرویس کولر + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

جنوب تهران ( رضا شعاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

فقط نیروی آقا – کل تهران – 8 صبح تا 12 شب ( شرکت افق نوین پاک آفاق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر لوازم خانگی + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران ( محمد کریمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + شمال تهران + شرق تهران + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محمدرضا عرفانی حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + جنوب تهران + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

محسن باغبان

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.