ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تهران"


تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران ( ذکریا احمدی یله قارشو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

محمدرضا جدیدی ( شرق و شمال شرق تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + تهران +

تماس بگیرید

شرق – شمال ( خه بات عبداللهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – مرکز – 9 صبح تا 9 شب ( امیر خدائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

غرب – مرکز – جنوب ( علیرضا بابایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + غرب تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + شمال تهران + جنوب تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تهران + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

کل تهران به جز طرح ترافیک – 8 صبح تا 8 شب ( سعید خداپناه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران +

تماس بگیرید

تهرانپارس – 7 عصر تا 10 شب ( امین معینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

شرق تهران – 6 صبح تا 8 شب ( امیرحسین شیخ الاسلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

فقط سکوریت انجام میشود – شمال – شرق – غرب ( قاسم پردستان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

سیف الله جعفری ( کل تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

کرج + تهران + اتوبار و باربری و خدمات اثاث کشی +

تماس بگیرید

حسن ویسانی ( غرب – شمال – جنوب – کرج)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

86%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
100%
:وقت شناسی
95.6%
:امتیاز کل

جنوب تهران + دوخت و نصب پرده + شمال تهران + شرق تهران + خدمات کاغذ دیواری + مرکز تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( مسعود کریمی فیض آباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up