ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تهران"


جنوب تهران + نصب کرکره برقی + شرق تهران + تعمیر و سرویس کرکره برقی + شمال تهران + غرب تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( حمیدرضا خجسته راد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب ( ابراهیم رسول زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + غرب تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

مهدی نصیری

امتیازدهی مشتریان قبلی:

85%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
85%
:تمیز کار بودن
79%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
86%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تعمیر کولر + مرکز تهران + نصب کولر + تهران +

تماس بگیرید

مرکز تهران ( محسن معصومی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

ا + تهران + اصفهان + کرج +

تماس بگیرید

علی صبوحی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران +

تماس بگیرید

کفی دار – درون شهری و برون شهری ( سعید نقدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + جنوب تهران + غرب تهران + شمال تهران + خدمات کاغذ دیواری + دوخت و نصب پرده + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( مسعود کریمی فیض آباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + لوازم خانگی + تهران +

تماس بگیرید

علیرضا درویش

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
87%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + جنوب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

حسن آرانی ( شرق مرکز جنوب – چرخگیردار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر شوفاژ + شمال تهران + تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۸ صبح تا ۵ عصر ( مهدی عبدالکریمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین لباسشویی + تهران + تعمیر یخچال فریزر خانگی + شرق تهران + مرکز تهران + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + شمال تهران + تعمیر لوازم خانگی + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( علی صفائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال غربی – ۸ صبح تا ۸ شب ( علی محمد ضرابی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up