ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تهران"


تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران ( شاهین عسجدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + شیشه بری +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( جعفر بختیاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + غرب تهران + تهران + جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( اسماعیل گنجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

ا + تهران + کرج + مشهد +

تماس بگیرید

محمد کتابدار

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمیرانات – فرمانیه – پاسداران ( علی اله دادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

پونک – دهکده المپیک – جنت آباد ( امید غزنوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

از شهرری تا تجریش – 10 صبح تا 7 شب ( محمد عسگری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محمدرضا وثوقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تهران + شرق تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

فقط سرویس و نگهداری انجام میشود – شرق – مرکز – 9 صبح تا 6 عصر ( محمد سیف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 10 صبح تا 12 شب ( مصطفی جباری رحیمیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

منطقه 7 تهران – 8 صبح تا 6 عصر ( محمدرضا دولت آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 7 شب ( امیرمحمد امامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.