ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تشخیص ترکیدگی لوله"


سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سیم کشی و برق کشی + شرق تهران + مرکز تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر آبی + تهران + تعمیر کولر آبی + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( مصطفی مسلمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سمنان + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل سمنان – ۲۴ ساعته ( اسماعیل یحیائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۸ صبح تا ۸ شب ( منوچهر محمدپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

ساری + لوله بازکنی + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل ساری – قائمشهر – ۲۴ ساعته ( علی طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

اصفهان + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

تخلیه چاه انجام نمیشود – داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( غلامرضا کیساری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + لوله بازکنی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمد آذر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق – ۲۴ ساعته ( وحید پویان نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + تهران + شمال تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + مرکز تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( حمید طالبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

بنایی ساختمان + مشهد + لوله کشی گاز + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر آبی + لوله بازکنی + نصب کولر + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + سرویس کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر آبی + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

داخل شهر مشهد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( شکراله بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( جابر قاسمی بهاره )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + قزوین + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل قزوین – ۲۴ ساعته ( صداقت باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

بنایی ساختمان + مرکز تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله + شمال تهران + تهران + شرق تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

مرکز – شمال – شرق – ۸ صبح تا ۸ شب ( تیمور امامی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.