ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تشخیص ترکیدگی لوله"


تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تهران + مرکز تهران + شرق تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + شمال تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله + نقاشی ساختمان + بنایی ساختمان +

تماس بگیرید

مرکز – شمال – شرق – 8 صبح تا 8 شب ( تیمور امامی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + قزوین +

تماس بگیرید

کل قزوین ( صداقت باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + بنایی ساختمان + شرق تهران + شمال تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی گاز + تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق ( مظفر موحدی منفرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل مشهد ( عظیم عظیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

بنایی ساختمان + تهران + شمال تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر شوفاژ + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

شمال – شمال شرقی ( بهرام امرائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تهران + مرکز تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر فلاش تانک + تشخیص ترکیدگی لوله + سرویس کولر آبی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + بنایی ساختمان + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + سرویس کولر +

تماس بگیرید

مرکز تهران ( علی خادمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + بنایی ساختمان + نصب و تعمیر توالت فرنگی + رفع بوی بد فاضلاب + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – 8 صبح تا 8 شب ( هادی معصومی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + بنایی ساختمان + تشخیص ترکیدگی لوله + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال تهران ( قاسم مرادپوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + قزوین + تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قزوین ( جمال باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

88%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
87%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + خرم آباد + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل خرم آباد – 8 صبح تا 8 شب ( محمدحسین اسلامی منش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران ( سعید عبدی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

اصفهان + لوله بازکنی + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان ( غلامرضا کیساری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up