ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تشخیص ترکیدگی لوله"


تهران + شمال تهران + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( قاسم مرادپوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله کشی گاز + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تشخیص ترکیدگی لوله + مشهد + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + تعمیر کولر + بنایی ساختمان + لوله بازکنی + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر مشهد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( شکراله بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + نقاشی ساختمان + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + نصب و تعمیر فلاش تانک + مشهد + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر آبی + جوشکاری + بنایی ساختمان + تعمیر کولر + نصب کولر + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( محسن آخرتی فخر داود )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + بنایی ساختمان + لوله کشی گاز + تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( مظفر موحدی منفرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شمال تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر فلاش تانک + تهران + مرکز تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر توالت فرنگی + شرق تهران + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( مصطفی مسلمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + مرکز تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۸ صبح تا ۸ شب ( منوچهر محمدپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر فلاش تانک + بوشهر + لوله بازکنی + تشخیص ترکیدگی لوله + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

کل هر ( عبداله مسعودی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + اهواز + لوله بازکنی + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر پمپ آب + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل اهواز ( مصطفی عبدالوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + بنایی ساختمان + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

کار آسفالت انجام نمیشود – کل تهران ( حسین بادرش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + شیراز +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( جابر قاسمی بهاره )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

گلبهار + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + مشهد + لوله کشی گاز + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – ۸ صبح الی ۹ شب ( مهدی هوشمند کتلر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + غرب تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + جنوب تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تعمیر شوفاژ + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( نادر حسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.