مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر یخچال فریزر خانگی"


تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر کولر + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب داکت اسپلیت + تهران + شمال تهران + سرویس کولر + تعمیر آبسردکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب کولر + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( محمدرضا دلخوش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + کرج + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

کل کرج ( مسعود قهرمان پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + سرویس کولر + مشهد + تعمیر کولر گازی + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

از طلاب تا کوهسنگی ( علی تقوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۹ شب ( علیرضا کیوانداریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + جنوب تهران + تهران + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

جنوب – مرکز – غرب ( حسام حمدالهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر موتورخانه آب گرم +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – پیروزی – ۶ صبح الی ۱۲ شب ( حسین صادقیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + تعمیر تلویزیون + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + نصب کولر + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر لوازم خانگی + سرویس کولر + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + بندرعباس +

تماس بگیرید

کل بندر عباس ( اسماعیل پیرمراد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر + نصب کولر + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + نصب کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

احمد آباد – حر عاملی – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( رضا الهامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر آبسردکن + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

کل مشهد ( رضا قاسمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + غرب تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب و تعمیر شومینه + جنوب تهران + تعمیر بخاری + نصب کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + تهران + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر آبی + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

جنوب – غرب – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( اسداله آزادی فر)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر اجاق گاز +

تماس بگیرید

ایثارگران – عبادی – شفا – هدایت ( محمدحسن عباس بلوچ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر اجاق گاز + تعمیر بخاری + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر جاروبرقی + تعمیر لوازم خانگی + تبریز +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۹ شب ( فرزاد علیشاهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up