ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر یخچال فریزر خانگی"


تعمیر لوازم خانگی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی مکرم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + اصفهان + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – شاهین شهر – ۹ صبح تا ۹ شب ( علیرضا کیوانداریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر هواساز + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر کرج – ۹ صبح تا ۷ شب ( علی سالاری اسکر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تبریز + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( فرزاد آزادخیابانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۹ شب ( سعید ابراهیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( رضا قاسمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۸ شب ( غلامرضا کیوانداریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

وکیل آباد – قاسم آباد – پیروزی – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( علی عشقی آواره )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تبریز + تعمیر ماشین ظرفشویی + سرویس کولر گازی + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( سهراب پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + اصفهان + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۵ عصر ( امیر ابوطالبیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر گازی + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + مشهد + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۹ شب ( مرتضی برقعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.