ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر یخچال فریزر خانگی"


تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + کرج + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر سردخانه + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج ( امین آزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + تعمیر کولر + اصفهان + تعمیر کولر آبی + نصب کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر گازی + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( عباسعلی آقائی کردآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر جاروبرقی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تبریز + تعمیر بخاری + تعمیر اجاق گاز + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

کل تبریز – 9 صبح تا 9 شب ( فرزاد علیشاهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94.5%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 9 صبح تا 9 شب ( علیرضا کیوانداریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( رضا قاسمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + مشهد + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب کولر گازی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل مشهد و اطراف – ۹ صبح تا ۸ شب ( علی عابدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر آبگرمکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

قاسم آباد – پیروزی – ۱۰ صبح تا ۱۱ شب ( علی عشقی آواره )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تبریز + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر بخاری + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( میرمحبوب بنی هاشم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + کرج + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۶ عصر ( آرش طلعت طارونی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر آبگرمکن + تعمیر اجاق گاز +

تماس بگیرید

ایثارگران – عبادی – شفا – هدایت ( محمدحسن عباس بلوچ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر ماشین ظرفشویی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( مسعود قهرمان پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

فقط ساید بای ساید – کل مشهد – 8 صبح تا 10 شب ( جلال الدین حاجی ها )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up