ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر تردمیل"


تعمیر تردمیل + تعمیر صندلی ماساژ + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( یداله محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تعمیر صندلی ماساژ + شرق تهران + شمال تهران + تهران + جنوب تهران + تعمیر تردمیل + غرب تهران + تعمیر دوچرخه ثابت + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حامد حاجی ابوالحسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر تردمیل +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( محمدرضا امینی حسین آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر تردمیل + تعمیر دوچرخه ثابت + تعمیر صندلی ماساژ + تبریز +

تماس بگیرید

کل تبریز – 12 ظهر تا 9 شب ( امیر خائف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
94 95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + جنوب تهران + غرب تهران + تعمیر تردمیل + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – کرج – ۲۴ ساعته ( حمیدرضا احمدی برزگر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تعمیر تردمیل + اصفهان + تعمیر صندلی ماساژ + تعمیر دوچرخه ثابت +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۹ صبح تا ۹ شب ( ابراهیم رمضان پوررنانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر تردمیل + مرکز تهران + شمال تهران + جنوب تهران + غرب تهران + تهران + شرق تهران + تعمیر صندلی ماساژ +

تماس بگیرید

الپتیکال و دوچرخه ثابت انجام نمیشود – تهران – کرج – ۹ صبح تا ۹ شب ( بهرام کاشی بهمنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

تعمیر دوچرخه ثابت + تهران + غرب تهران + تعمیر صندلی ماساژ + شمال تهران + مرکز تهران + تعمیر تردمیل + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 10 صبح تا 7 شب ( مهدی رجبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.