ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر موتورخانه آب گرم"


مشهد + تعمیر موتورخانه آب گرم +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( علی نعیمی طرقبه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تعمیر بخاری + سرویس کولر + نصب کولر + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر + تعمیر اجاق گاز + تعمیر موتورخانه آب گرم + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله کشی گاز + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + تهران + تعمیر آبگرمکن + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( رضا حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + تهران + تعمیر اجاق گاز + نصب و تعمیر پمپ آب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر هود آشپزخانه +

تماس بگیرید

غرب – شمال غربی – ۸ صبح تا ۹ شب ( مهدی عابدزادگان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + بنایی ساختمان + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + مرکز تهران + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + تشخیص ترکیدگی لوله + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تهران +

تماس بگیرید

مرکز تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( علی خادمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر بخاری + تهران + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

شمال – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( محمد محمودی رودبنه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر موتورخانه آب گرم + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( قدیر فدوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر فلاش تانک + غرب تهران + تعمیر بخاری + شمال تهران + تعمیر آبگرمکن + بنایی ساختمان + لوله کشی گاز + نصب و تعمیر شومینه + سیم کشی و برق کشی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۱۰ صبح تا ۱۱ شب ( حسین خداداد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر آبگرمکن + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر هواساز + تعمیر کولر آبی + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + سرویس کولر + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمدابراهیم بیکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + نصب کولر گازی + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر داکت اسپلیت + مشهد + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( عباسعلی هاجری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس کولر آبی + سیم کشی و برق کشی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + غرب تهران + تهران + سرویس کولر + تعمیر شوفاژ + شرق تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر شومینه + جنوب تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( مهدی مسلمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + مشهد + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تعمیر موتورخانه آب گرم +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( مجید آبیار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + غرب تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( مهدی روشن منش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.