ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر موتورخانه آب گرم"


تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر پمپ آب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر آبگرمکن + لوله کشی گاز + تعمیر شوفاژ + تبریز +

تماس بگیرید

کل تبریز – 8 صبح تا 8 شب ( علیرضا غیبی بلویردی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + نصب کولر + تعمیر کولر + تعمیر هواساز + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر آبی + نصب کولر گازی + سرویس کولر آبی + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + شمال تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + تهران + سرویس کولر + شرق تهران + نصب داکت اسپلیت + غرب تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – غرب – ۸ صبح تا ۸ شب ( منصور بیگدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر هواساز + مشهد + تعمیر کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر + سرویس کولر + تعمیر شوفاژ + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

کل مشهد ( محمد ابراهیم بیکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر گازی + تهران + نصب کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر گازی + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + شمال تهران + تعمیر کولر گازی + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق – شمال ( ابراهیم رشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر شومینه + مرکز تهران + تعمیر شوفاژ + شمال تهران + شرق تهران + تهران + غرب تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + جنوب تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 12 شب ( علیرضا آزاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر بخاری + تعمیر موتورخانه آب گرم + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل مشهد ( حجت باقری سه گنبد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

جوشکاری + شمال تهران + تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + لوله کشی گاز + مرکز تهران + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

مرکز – شمال ( محمد عظیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مشهد +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – پیروزی – 6 صبح الی 12 شب ( حسین صادقیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + تعمیر هواساز + مرکز تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب و تعمیر پمپ آب + تهران + غرب تهران + شمال تهران + جنوب تهران + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر سردخانه + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ سبح تا ۶ عصر ( حسن برنکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر فلاش تانک + کرج + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر شوفاژ + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل کرج – 7 صبح تا 8 شب ( رضا زهره بندیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سرویس کولر آبی + نصب کولر + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + تهران + تعمیر کولر + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران ( امیرعباس خادمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب داکت اسپلیت + گودبرداری + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر چیلر تراکمی + جوشکاری + سرویس داکت اسپلیت + شمال تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + سرویس کولر گازی + تهران + تعمیر هواساز + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب کولر گازی + غرب تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

شمال – غرب – 10 صبح تا 8 شب ( محمدرضا فهبد)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up