ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر کولر"


شرق تهران + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر کولر + تعمیر شوفاژ + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر اجاق گاز + تعمیر کولر آبی + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس کولر + لوله کشی گاز + نصب کولر + تعمیر آبگرمکن + تعمیر بخاری + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( رضا حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کولر + سرویس کولر + مشهد + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

بلوار توس – قاسم آباد – سجاد – ملک آباد تا احمدآباد – ۸ صبح تا ۵ عصر ( مهدی گلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر اجاق گاز + سرویس کولر آبی + اصفهان + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمدمتین ریخته گران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + تعمیر کولر + سرویس کولر گازی + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + شیراز + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۲ شب (حسین امیدی)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر آبی + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر آبی + نصب کولر +

تماس بگیرید

قاسم آباد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( عقیل بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + تعمیر کولر گازی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر گازی + شیراز + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز -۸ صبح تا ۱۰ شب ( کاظم خاکسار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

سرویس کولر + اصفهان + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر آبی + تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( مصطفی یارعلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + جنوب تهران + نصب و تعمیر شومینه + غرب تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + تعمیر بخاری + سرویس کولر + تعمیر کولر + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تهران + تعمیر آبگرمکن + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر +

تماس بگیرید

جنوب – غرب – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( اسداله آزادی فر)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + سرویس کولر + تعمیر بخاری + نصب کولر آبی + شیراز + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

کل شیراز به جز شهرک صدرا – ۱۱ صبح تا ۱۲ شب ( شهاب رزمجوئی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر + تعمیر کولر + اصفهان + نصب کولر + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر آبی + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – سپاهان شهر – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مسعود بازیاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر گازی + نصب کولر آبی + شیراز + تعمیر کولر + نصب کولر + سرویس کولر + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۸ شب ( علیرضا اسمعیلیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر مایکروویو + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + سرویس کولر + مشهد + تعمیر کولر آبی + تعمیر شوفاژ + تعمیر لوازم خانگی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – پیروزی – سجاد – خیام – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( پارسا رضادوست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.