ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر کولر"


نصب کولر + تعمیر کولر + تهران + شمال تهران + سرویس کولر +

تماس بگیرید

شمال تهران ( حمید اینانلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کرج + سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب کولر +

تماس بگیرید

45 متری گلشهر – از 16 الی 24 ( محمد خالودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شمال تهران + نصب کولر + تهران + سرویس کولر + غرب تهران + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( علیرضا رحیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + نصب کولر + سرویس کولر + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( فرامرز زینلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کولر + اصفهان + سرویس کولر + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

محمد اصغری

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شیراز + سرویس کولر آبی + نصب کولر + سرویس کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( حبیب کوثری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر گازی + نصب کولر آبی + نصب کولر + تعمیر کولر + شیراز + سرویس کولر +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( محسن حیدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر کولر + غرب تهران + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز ( فرهاد افرازه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + سرویس کولر + غرب تهران + مرکز تهران + شمال تهران + تعمیر کولر + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز جنوب ( امید توکلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + سرویس کولر + نصب کولر + تعمیر کولر + تهران + شرق تهران + جنوب تهران + غرب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز بازار ( مسعود بهلولی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + سرویس کولر + نصب کولر + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان و اطراف – شبانه روزی ( جواد صفا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

بنایی ساختمان + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + سرویس کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر آبی + تعمیر اجاق گاز + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + اصفهان + نصب و تعمیر فلاش تانک + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – سپاهان شهر – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( فرزاد جهان گرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.