ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر کولر"


تعمیر کولر آبی + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + نصب کولر + تعمیر شوفاژ + تعمیر مایکروویو + تعمیر کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – پیروزی – سجاد – خیام – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( پارسا رضادوست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + کرج + سرویس کولر + نصب کولر +

تماس بگیرید

حسین علیزاده

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
95 92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر + جنوب تهران +

تماس بگیرید

مرکز و جنوب تهران ( حجت آران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تهران + تعمیر کولر + غرب تهران + نصب کولر +

تماس بگیرید

غرب و شمال غرب تهران ( شاهین یوسفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + سرویس کولر + تعمیر کولر + تهران + نصب کولر +

تماس بگیرید

شرق تهران ( محمدمهدی احمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + نصب کولر + غرب تهران + کرج + تهران + سرویس کولر +

تماس بگیرید

غرب تهران و کرج ( امین حیدرزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + اصفهان + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر + سرویس کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر +

تماس بگیرید

خانه اصفهان تا زینبیه – سه راه سیمین تا خیابان سجاد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( حجت اله نریمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + تعمیر کولر + غرب تهران + تهران + شرق تهران + مرکز تهران + سرویس کولر + نصب کولر +

تماس بگیرید

کل تهران به جز جنوب ( امید توکلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + سرویس کولر + نصب کولر + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

کل مشهد ( معین عظیمیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( علیرضا قادری زفره )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + نصب کولر + تعمیر کولر + تهران + سرویس کولر +

تماس بگیرید

غرب تهران ( شهاب یوسفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

20%
:نحوه برخورد
23%
:تخصص فنی
21%
:تمیز کار بودن
23%
:ارائه فاکتور
22%
:وقت شناسی
22%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + سرویس کولر + نصب کولر +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – آزادشهر ( علیرضا رضوانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.