ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر بخاری"


تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن + تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

جنوب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( رمضان شاکری ندرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + شیراز + سرویس کولر + نصب کولر + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + تعمیر بخاری + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل شیراز به جز شهرک صدرا – ۱۱ صبح تا ۱۲ شب ( شهاب رزمجوئی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + تعمیر کولر + شرق تهران + سرویس کولر + تعمیر بخاری + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر آبی + تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( حسن آقامحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + تعمیر بخاری + تعمیر کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + اصفهان + سرویس کولر + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر اصفهان – ۷ صبح تا ۹ شب ( مصطفی یارعلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر گازی + نصب و تعمیر شومینه + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر هواساز + نصب کولر گازی + تعمیر کولر + تعمیر بخاری + نصب کولر آبی + نصب کولر + مشهد + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

صیاد. هاشمیه. هنرستان. اقبال. لادن. ستاری – پیروزی – فکوری – وکیل آباد- الهیه – معلم – ۹ صبح تا ۷ شب ( مجید زواری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مشهد + تعمیر بخاری +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد معین آباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + سرویس کولر آبی + نصب کولر + تهران + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + مرکز تهران + تعمیر بخاری + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + سرویس کولر +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۸ صبح تا ۷ شب ( مهدی درستی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + شرق تهران + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر + تعمیر بخاری + لوله کشی گاز + سرویس کولر + تعمیر اجاق گاز + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب کولر + نصب و تعمیر شومینه + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( رضا حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر پمپ آب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + تعمیر بخاری + سرویس کولر آبی + شرق تهران + تهران + تعمیر کولر + جنوب تهران + سرویس کولر + مرکز تهران +

تماس بگیرید

مرکز – جنوب – شرق – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی عزیزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + تبریز + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر جاروبرقی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر اجاق گاز + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۹ شب ( فرزاد علیشاهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94.5%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + تعمیر موتورخانه آب گرم + شمال تهران + مرکز تهران + تعمیر شوفاژ + شرق تهران + غرب تهران + تهران + نصب و تعمیر شومینه + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + جنوب تهران + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل تهران – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( حمیدرضا میدانچیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + بنایی ساختمان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله کشی گاز + نصب و تعمیر فلاش تانک + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر شوفاژ + تعمیر موتورخانه آب گرم + غرب تهران + تعمیر بخاری + سیم کشی و برق کشی + شمال تهران + تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۱۰ صبح تا ۱۱ شب ( حسین خداداد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.