ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شمال تهران"


تهران + شمال تهران + غرب تهران + جنوب تهران + نقاشی ساختمان + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( امیر ولی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + غرب تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

مختار کریمی ( شمال – مرکز – شرق – غرب )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + کلیدسازی +

تماس بگیرید

مجیدیه شمالی – پاسداران – هروی – شمس آباد – ساقدوش – بنی هاشم – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( محمد امینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
99%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – شمال شرقی – 8 صبح تا 8 شب ( مجتبی علی نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر مبل + غرب تهران + جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( رحمان دانشمندی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

جنوب تهران + غرب تهران + شرق تهران + شمال تهران + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( هوشنگ ساسانیان نو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + جنوب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

فقط جوشکاری با استیل – کل تهران ( زین العابدین زینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + تعمیر آبسردکن + غرب تهران + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + مرکز تهران + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر لوازم خانگی + شرق تهران + تعمیر کولر گازی + تهران + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل تهران به جز جنوب – ۸ صبح تا ۸ شب ( مرتضی مصطفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران + غرب تهران + تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

علی نظری ( شرق – چرخگیردار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + جنوب تهران + شرق تهران + تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 12 شب ( اروجعلی عبادی بزوان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + شمال تهران + دوخت و نصب پرده +

تماس بگیرید

کل تهران ( مرتضی حسینیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + مرکز تهران + شمال تهران + شرق تهران + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

امید سهیلی ( 3 تن و 10 تن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.