ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "شمال تهران"


تهران + غرب تهران + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق – شمال – غرب ( فرشاد صادقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + غرب تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + مرکز تهران + جنوب تهران + شمال تهران + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( وحید پویان نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن + شرق تهران + تهران + نصب کولر آبی + تعمیر بخاری + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر +

تماس بگیرید

شمال و شرق تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( حسن آقامحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( علیرضا ولدخانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

بنایی ساختمان + شمال تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

فقط شمال و شرق تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( صادق رضائیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران + نجاری + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 6 عصر ( علیرضا حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال تهران ( علی هادیان فر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شرق تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – 9 صبح تا 7 شب ( محسن صالحی رسا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

فقط نیروی آقا کل تهران ( شرکت رضایت پیشگان مسیر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

میثم ذولفقاری ( غرب و شمال – کفی دار)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق – شمال – 9 صبح تا 7 شب ( محمد مهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شرق تهران + غرب تهران + شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + کاور مبل + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدرضا دستگردرستمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.