ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "سرویس داکت اسپلیت"


لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر گازی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر آبسردکن + نصب کولر + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + رشت +

تماس بگیرید

رشت – لاهیجان – آستانه – انزلی – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( میثم شفیعی پورحسن کیاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + سرویس کولر گازی + مرکز تهران + غرب تهران + شمال تهران + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( مهدی قدیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + نصب کولر گازی + تعمیر موتورخانه آب گرم + غرب تهران + تعمیر کولر گازی + تهران + شمال تهران + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + تعمیر هواساز +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۷ صبح تا ۸ شب ( میلاد حکیمی نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب کولر آبی + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + سرویس کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر آبی + نصب کولر +

تماس بگیرید

کل کرج – ۷ صبح تا ۱ بامداد ( امیر رهبری نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر سردخانه + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + اصفهان + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی نصری نصرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + تبریز + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر سردخانه + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر چیلر تراکمی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( سهراب پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + غرب تهران + تعمیر شوفاژ + تهران + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۲ ظهر تا ۸ شب ( علی منتظری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + شمال تهران + تعمیر چیلر تراکمی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر گازی + غرب تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس داکت اسپلیت + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – غرب – ۸ صبح تا ۸ شب ( منصور بیگدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شمال – مرکز – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمد خداوردیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + کرج + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( سجاد حسن پور قاضی محله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + کرج + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( جواد عیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.