ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "سرویس داکت اسپلیت"


تعمیر سردخانه + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر چیلر تراکمی + تبریز + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( سهراب پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر سردخانه + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + مشهد + تعمیر آبگرمکن + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( محمد بنکدار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + اصفهان + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین سوادکوهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + سرویس داکت اسپلیت + غرب تهران + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( شایان سعادت خواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شرق تهران + سرویس کولر گازی + تهران + غرب تهران + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

شرق – غرب – ۹ صبح تا ۶ عصر ( امید اتحادی علی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + شیراز + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

کل شهر شیراز – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( رحیم خراجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر کولر گازی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر سردخانه + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( رضا سوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تهران + غرب تهران + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + شمال تهران + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

غرب – شمال – پردیس – ۸ صبح تا ۸ شب ( مصطفی موذن قره ورن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + شیراز + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۷ شب ( نعیم میرزائی امیرآباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر گازی + کرج + تعمیر بخاری + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + سرویس داکت اسپلیت + غرب تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر اجاق گاز + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کرج- غرب تهران- ۹ صبح تا ۷ شب ( محمدمهدی مسعودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر کولر گازی + تعمیر هواساز + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

شرق تهران + تعمیر هواساز + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر گازی + غرب تهران + نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تهران + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر چیلر تراکمی + شمال تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

شمال – شرق – غرب – ۸ صبح تا ۸ شب ( منصور بیگدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.