ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "سرویس داکت اسپلیت"


تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + کرج + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( سجاد حسن پور قاضی محله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + غرب تهران + شرق تهران + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر هواساز + شمال تهران + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

شمال – شرق – غرب – ۸ صبح تا ۸ شب ( منصور بیگدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + نصب داکت اسپلیت + شیراز + تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر آبی + نصب کولر گازی + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حمیدرضا غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رشت + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل رشت – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( وحید حبیب زاده فلاح )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تهران + مرکز تهران + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

مرکز تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( حسن اصغرپور نوشری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شمال تهران + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + تهران + سرویس کولر گازی + مرکز تهران + تعمیر کولر گازی + غرب تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( مهدی قدیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر آبسردکن + تعمیر کولر + تعمیر لوازم خانگی + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر + رشت + سرویس کولر + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

رشت – لاهیجان – آستانه – انزلی – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( میثم شفیعی پورحسن کیاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + تهران + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + مرکز تهران +

تماس بگیرید

مرکز تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( غلامرضا ادراکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تبریز + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

داخل شهر تبریز – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( سعید خیری امیر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + تهران + سرویس کولر گازی + شمال تهران + غرب تهران + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

غرب – شمال ( شایان سعادت خواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + نصب کولر گازی + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر چیلر تراکمی + سرویس کولر گازی + غرب تهران + سرویس داکت اسپلیت + تهران + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۷ صبح تا ۸ شب ( میلاد حکیمی نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر آبگرمکن + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + کرج + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۹ صبح تا ۶ عصر ( علی اصغر علمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.