ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "سرویس داکت اسپلیت"


شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + غرب تهران + سرویس کولر گازی + شرق تهران + تهران + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر آبسردکن +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۷ شب ( ابوالفضل غیاث نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر کولر + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر آبی + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + شرق تهران + سرویس کولر آبی + تعمیر شوفاژ + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر گازی + تعمیر بخاری + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر + تعمیر اجاق گاز + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( مهدی مسعودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + سرویس کولر آبی + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر آبی + نصب داکت اسپلیت + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر آبی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حمیدرضا غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد ( رحمان قربانی سیاه دهان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + تعمیر لوازم خانگی + سرویس داکت اسپلیت + مرکز تهران + تعمیر کولر گازی + شرق تهران + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تهران + سرویس کولر + شمال تهران + نصب کولر + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( احسان رشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
100%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شمال تهران + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + شرق تهران + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + جنوب تهران + تهران + غرب تهران + تعمیر چیلر تراکمی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر هواساز +

تماس بگیرید

کل تهران ( میلاد حکیمی نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + غرب تهران + تعمیر کولر آبی + تهران + سرویس کولر + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر آبی + تعمیر هواساز + مرکز تهران + نصب کولر آبی + تعمیر آبسردکن + جنوب تهران + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + نصب کولر + شرق تهران + شمال تهران + تعمیر کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل تهران ( افشین احسان دوست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + غرب تهران + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + شمال تهران + تعمیر داکت اسپلیت + تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۸ صبح تا ۸ شب ( مصطفی موذن قره ورن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + غرب تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + شرق تهران + تعمیر کولر گازی + جنوب تهران + شمال تهران + تعمیر آبسردکن + تعمیر داکت اسپلیت + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + مرکز تهران + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + تعمیر آبگرمکن + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( فرهاد احمدوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + مشهد + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر کولر گازی + تعمیر هواساز + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران + نصب کولر گازی + شرق تهران + شمال تهران + نصب داکت اسپلیت + غرب تهران + تعمیر کولر گازی + جنوب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۶ عصر ( امید اتحادی علی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر سردخانه + اصفهان + نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی نصری نصرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up