ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "سرویس کولر"


تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + تعمیر موتورخانه آب گرم + مشهد + لوله بازکنی + تعمیر کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر + نصب کولر + رفع بوی بد فاضلاب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + تعمیر هواساز +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمدابراهیم بیکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + غرب تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۸ صبح تا ۸ شب ( امیر رحیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر بخاری + جنوب تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر آبی + غرب تهران + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر +

تماس بگیرید

جنوب – غرب – شمال – ۲۴ ساعته ( جعفر افشار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر آبی + تهران + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر کولر آبی + غرب تهران + نصب کولر + سرویس کولر + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + جنوب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( مهدی مسلمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سرویس کولر + سیم کشی و برق کشی + تهران + نصب کولر + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + شرق تهران + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سرویس کولر آبی + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( حامد محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر بخاری + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + کرج + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۸ شب ( شهرام خدابندلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + نصب کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر + اصفهان + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب +

تماس بگیرید

خانه اصفهان تا زینبیه – سه راه سیمین تا خیابان سجاد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( حجت اله نریمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + اصفهان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – سپاهان شهر – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مسعود بازیاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + نصب کولر + سرویس کولر + تعمیر شوفاژ + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر آبی + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۸ صبح تا ۶ عصر ( رضا مسلمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر آبی + تعمیر اجاق گاز + کرج + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر شومینه + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( مجتبی رحمانیان سروستانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر بخاری + نصب کولر + تهران + تعمیر کولر + شرق تهران + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شمال تهران + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( اسماعیل خلیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

بنایی ساختمان + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر آبی + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر اجاق گاز + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + اصفهان + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب کولر + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – سپاهان شهر – ۷ صبح تا ۸ شب ( فرزاد جهان گرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.