ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "سرویس کولر گازی"


مشهد + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر آبی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر آبی + تعمیر بخاری + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + نصب کولر +

تماس بگیرید

پیروزی – فکوری – وکیل آباد ( مجید زواری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + سرویس داکت اسپلیت + جنوب تهران + سرویس کولر گازی + مرکز تهران + غرب تهران + تهران + نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + نصب داکت اسپلیت + شرق تهران + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل تهران ( میلاد حکیمی نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – 7 صبح تا 8 شب ( هادی عنایتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شمال تهران + تهران + شرق تهران + مرکز تهران + نصب کولر گازی + جنوب تهران + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل تهران به جز غرب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمد اشتیاقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + کرج +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج ( حامد نوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + تعمیر شوفاژ + نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر آبی + تهران + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر + نصب کولر گازی + تعمیر بخاری + سرویس کولر گازی + شرق تهران + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( مهدی مسعودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + اصفهان + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۸ شب ( بهنام کیان ارثی ننادگانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + تهران + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

مرکز – شمال ( محمد خداوردیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر آبگرمکن + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( مهدی فهیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( احسان خاکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + تعمیر هواساز +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( مجید صالح آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up