ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "سرویس کولر گازی"


نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مشهد + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( عباس نظافتی مقدم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سعید شبان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۹ شب ( کمال حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + نصب کولر گازی + تعمیر کولر + مرکز تهران + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبسردکن + سرویس داکت اسپلیت + شمال تهران + تعمیر آبگرمکن + جنوب تهران + تعمیر داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب کولر آبی + تعمیر هواساز + شرق تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر کولر آبی + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( افشین احسان دوست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تبریز +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۷ شب ( مهدی زینال زاده حقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + کرج + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۹ صبح تا ۷ شب ( رضا مشایخ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر بخاری + تعمیر شوفاژ + نصب کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد کبودانی فریمان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + جنوب تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر آبسردکن + نصب کولر گازی + شمال تهران + تهران + تعمیر مایکروویو + تعمیر اتو پرس + مرکز تهران + غرب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

داخل شهر تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( امیرحسین مدنی گرگانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر گازی + کرج + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( رضا سوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر لوازم خانگی + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر + شمال تهران + تهران + مرکز تهران + نصب کولر + تعمیر کولر گازی + تعمیر کولر + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( احسان رشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
100%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شمال تهران + تعمیر کولر آبی + تهران + سرویس کولر گازی + نصب کولر آبی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر + نصب کولر + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + شرق تهران + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر بخاری +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( اسماعیل خلیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + جنوب تهران + شمال تهران + تعمیر کولر گازی + تهران + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر گازی + شرق تهران + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( علیرضا گودرزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up