ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "سرویس کولر گازی"


تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + نصب کولر گازی + تعمیر اجاق گاز + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر بخاری + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کرج- غرب تهران- ۹ صبح تا ۷ شب ( محمدمهدی مسعودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( سجاد حسن پور قاضی محله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + تهران + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + لوله کشی گاز + سرویس داکت اسپلیت + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( عباس شجاعی سرکاریزدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر آبی + نصب کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + مشهد + نصب کولر + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمد صادقیان نیک)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + اصفهان + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۸ شب ( مهدی روح الامین )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر گازی + مشهد + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۶ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی فهیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر آبگرمکن + سرویس داکت اسپلیت + مرکز تهران + تعمیر کولر گازی + تهران + نصب داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

مرکز تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( حسن اصغرپور نوشری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + مشهد + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد کبودانی فریمان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

مرکز تهران + غرب تهران + سرویس کولر گازی + شمال تهران + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۷ صبح تا ۹ شب ( جواد ملایوسفی کلشتری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + کرج + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۹ صبح تا ۷ شب ( رضا مشایخ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + نصب داکت اسپلیت + تهران + تعمیر سردخانه + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + مرکز تهران + نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + شمال تهران + شرق تهران + تعمیر چیلر تراکمی + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( جواد یعقوبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر ماشین ظرفشویی + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۹ شب ( هادی عنایتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.