ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "رشت"


لوله بازکنی + رشت + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

کل رشت ( منصور علی محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رشت + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – کل رشت – ۹ صبح تا ۲ بامداد ( میلاد رحیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + رشت +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر رشت ( محسن عبدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رشت +

تماس بگیرید

کل رشت ( جواد علیمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

88%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

رشت +

تماس بگیرید

کل رشت – 8 صبح تا 11 شب ( ساسان شادشیرایه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کلیدسازی + رشت +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – کل رشت – ۷ صبح تا ۲ بامداد ( امیرمحمد حسنی پورصفت ازگمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رشت +

تماس بگیرید

کل رشت ( علی علیمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

رشت + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل رشت – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( ناصر اجلالی گلوزان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

رشت +

تماس بگیرید

کل رشت ( حمید طالبی)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رشت + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل رشت ( رسول خوئینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

رشت +

تماس بگیرید

کل رشت ( جواد نوبخت سیاه اسطلخی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رشت + بجنورد +

تماس بگیرید

مصطفی ندیمی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.