ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "رفع بوی بد فاضلاب"


رفع بوی بد فاضلاب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + قزوین + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل قزوین ( صداقت باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + مشهد + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل مشهد – شبانه روزی بدون تعطیلی ( محمد علیمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی + کرج + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۱ بامداد ( محمد جعفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + تهران + لوله بازکنی + شهر قدس +

تماس بگیرید

شهر قدس – ۹ صبح تا ۹ شب ( اسماعیل شجاعی علی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قم + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر قم – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( ابوالفضل مختاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + جنوب تهران + رفع بوی بد فاضلاب + مرکز تهران + لوله بازکنی + شرق تهران + غرب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( افشین ملایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

اصفهان + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( سیدمحمد حافظی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + کرج +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۲۴ ساعته ( هاشم قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + رشت + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر رشت ( محسن عبدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله بازکنی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + رفع بوی بد فاضلاب + خرم آباد + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل خرم آباد – 8 صبح تا 8 شب ( محمدحسین اسلامی منش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + تشخیص ترکیدگی لوله + قزوین +

تماس بگیرید

کل قزوین ( یوسف باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + کرج + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

کرج و اطراف ( محمد رضایی قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.