ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "رفع بوی بد فاضلاب"


لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( سیدمحمد حافظی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

بوشهر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تشخیص ترکیدگی لوله + رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

کل هر ( عبداله مسعودی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + رفع بوی بد فاضلاب + غرب تهران + تهران + لوله بازکنی + شرق تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( افشین ملایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + قزوین + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

کل قزوین ( صداقت باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + کرج +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۱ بامداد ( محمد جعفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – شبانه روزی بدون تعطیلی ( محمد علیمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + شرق تهران + مرکز تهران + شمال تهران + لوله بازکنی + جنوب تهران + رفع بوی بد فاضلاب + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

لوله بازکن تخصصی و فوق حرفه ای – کل تهران ( علی عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + رشت + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر رشت ( محسن عبدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + کرج + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کرج و اطراف ( محمد رضایی قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + شهر قدس + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

شهر قدس – ۹ صبح تا ۹ شب ( اسماعیل شجاعی علی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر + لوله بازکنی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن + رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر پمپ آب + مشهد + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر آبی + تعمیر هواساز +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمدابراهیم بیکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + قم +

تماس بگیرید

داخل شهر قم – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( ابوالفضل مختاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.