ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "رفع بوی بد فاضلاب"


نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر آبگرمکن + اصفهان + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + رفع بوی بد فاضلاب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

از جوزدان تا جلفا – از ناژوان تا مشتاق – 8 صبح تا 8 شب ( احمد مهرابی فودانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + شرق تهران + مرکز تهران + شمال تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( علی عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + لوله بازکنی + شهر قدس + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

شهر قدس – ۹ صبح تا ۹ شب ( اسماعیل شجاعی علی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + قزوین + رفع بوی بد فاضلاب + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قزوین ( صداقت باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

بوشهر + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر فلاش تانک + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل هر ( عبداله مسعودی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + رشت +

تماس بگیرید

کل رشت ( منصور علی محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + تهران + رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شمال – مرکز ( سیدجواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + خرم آباد + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل خرم آباد – 8 صبح تا 8 شب ( محمدحسین اسلامی منش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + مشهد + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر + تعمیر شوفاژ + تعمیر هواساز + تعمیر کولر آبی + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + رفع بوی بد فاضلاب + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل مشهد ( محمد ابراهیم بیکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر فلاش تانک + کرج + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کرج و اطراف ( محمد رضایی قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – شبانه روزی بدون تعطیلی ( محمد علیمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + جنوب تهران + شرق تهران + مرکز تهران + غرب تهران + شمال تهران + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

کل تهران ( افشین ملایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.