ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "رفع بوی بد فاضلاب"


رفع بوی بد فاضلاب + رشت + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل شهر رشت – ۲۴ ساعته ( محسن عبدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

غرب تهران + مرکز تهران + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + شرق تهران + شمال تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

لوله بازکن تخصصی – کل تهران – ۲۴ ساعته ( علی عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + کرج + نصب و تعمیر فلاش تانک + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

کرج و اطراف – ۲۴ ساعته ( محمد رضایی قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + قزوین + تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قزوین – ۲۴ ساعته ( یوسف باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تشخیص ترکیدگی لوله + غرب تهران + لوله بازکنی + تهران + شمال تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( حمید طالبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + تشخیص ترکیدگی لوله + قزوین + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قزوین – ۲۴ ساعته ( صداقت باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + جنوب تهران + مرکز تهران + رفع بوی بد فاضلاب + شمال تهران + شرق تهران + غرب تهران + تهران + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

تعمیرات توالت فرنگی به صورت فوق حرفه ای – کل تهران – ۲۴ ساعته ( افشین ملائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + اصفهان + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( سیدمحمد حافظی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

مرکز تهران + رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی + شمال تهران + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

نصب فلاش تانک انجام نمیشود – شمال – مرکز – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( سیدجواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل مشهد – شبانه روزی بدون تعطیلی ( محمد علیمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + کرج + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۱ بامداد ( محمد جعفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

قم + رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر قم – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( ابوالفضل مختاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.