ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "قم"

جانعلی
قم,

تماس بگیرید

جانعلی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

قم + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

کل قم – 8 صبح تا 6 عصر ( مهدی مختاری دقاق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + قم + تعمیر کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

داخل شهر قم – ۹ صبح تا ۶ عصر ( علی جوزدانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قم + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

نیسان چرخگیردار و زنجیر دار – درون شهری و برون شهر – ۲۴ ساعته ( امید اقبالی پشتیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قم +

تماس بگیرید

بهمن سنقرآبادی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + قم + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر قم – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( ابوالفضل مختاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

قم +

تماس بگیرید

قم و اطراف ( رضا ملایی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

قم + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

قم و اتوبان قم – شهرستانها ( محسن کردی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قم + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر قم- ۲۴ ساعته ( اصغر محبی پور سهامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قم +

تماس بگیرید

داخل شهر قم و اطراف ( علی قاسمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

قم + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قم – ۲۴ ساعته ( رضا سهامی مجید )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

قم + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

درون شهری و برون شهری – ۲۴ ساعته ( مهرداد رضاقلی بیگی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.