ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر توالت فرنگی"


شمال تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + غرب تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر شوفاژ + نصب کولر + تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۸ صبح تا ۸ شب ( امیر رحیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر فلاش تانک + شرق تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تشخیص ترکیدگی لوله + تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( مهدی کاوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر فلاش تانک + قم + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

کل قم – 8 صبح تا 6 عصر ( مهدی مختاری دقاق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + غرب تهران + تهران + جنوب تهران + شمال تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + مرکز تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( وحید پویان نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب و تعمیر فلاش تانک + سیم کشی و برق کشی + مرکز تهران + تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۸ صبح تا ۶ عصر ( رضا مسلمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + نصب و تعمیر فلاش تانک + رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تشخیص ترکیدگی لوله + بوشهر +

تماس بگیرید

کل هر ( عبداله مسعودی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی گاز + مشهد + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + سرویس کولر + تشخیص ترکیدگی لوله + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + گلبهار +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – ۸ صبح الی ۹ شب ( مهدی هوشمند کتلر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تهران +

تماس بگیرید

نصب فلاش تانک انجام نمیشود – شمال – مرکز – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( سیدجواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + رفع بوی بد فاضلاب + کرج + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۱ بامداد ( محمد جعفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر آبی + تهران + تعمیر کولر + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + غرب تهران + لوله کشی گاز + جوشکاری + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۲۴ ساعته ( محمد رضایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + مشهد + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( غلامرضا پورمند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + خرم آباد + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر فلاش تانک + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

کل خرم آباد – 8 صبح تا 8 شب ( محمدحسین اسلامی منش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.