ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر فلاش تانک"


نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تشخیص ترکیدگی لوله + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + قم +

تماس بگیرید

کل قم – 8 صبح تا 6 عصر ( مهدی مختاری دقاق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + بنایی ساختمان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تشخیص ترکیدگی لوله + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( قاسم مرادپوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + بنایی ساختمان + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر فلاش تانک + اصفهان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( رضا عالی پورمرغملکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر + نصب کولر آبی + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + کرج + جوشکاری + نقاشی ساختمان + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – صفادشت ( آیت محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + تعمیر کولر + کرج + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر + نصب و تعمیر شومینه + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + تعمیر اجاق گاز + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + تعمیر بخاری + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

کل کرج – هشتگرد ( حمید سوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + قم + نصب کولر + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

داخل شهر قم – ۹ صبح تا ۶ عصر ( علی جوزدانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + مشهد + تعمیر بخاری + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر + تشخیص ترکیدگی لوله + تعمیر آبگرمکن + تعمیر شوفاژ + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابوالقاسم تحققی مهر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر پمپ آب + شیراز + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل شیراز – 12 ظهر تا 11 شب ( علی اکبر مرادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + لوله کشی گاز + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر فلاش تانک + مشهد + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر شوفاژ + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح الی ۹ شب ( مهدی هوشمند کتلر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تعمیر شوفاژ + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

شرق تهران ( سعید عبدی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + مرکز تهران + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

شمال – مرکز ( سیدجواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

اصفهان + نصب و تعمیر پمپ آب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۶ عصر ( جمال صالحان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up