ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر فلاش تانک"


نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + مشهد +

تماس بگیرید

قاسم آباد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( عقیل بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر موتورخانه آب گرم + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شرق تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( مهدی کاوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + سرویس کولر + کرج + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – صفادشت – ۸ صبح تا ۸ شب ( آیت اله محمدی حق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر فلاش تانک + کرج + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۲۴ ساعته ( خسرو ناصری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

100%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
100%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

کرج + رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر فلاش تانک + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

کرج و اطراف – ۲۴ ساعته ( محمد رضایی قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر شومینه + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر بخاری + سرویس کولر آبی + کرج + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر آبگرمکن + لوله بازکنی + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۲ بامداد ( حمید سوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
99%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
99%
:امتیاز کل

بنایی ساختمان + تعمیر آبگرمکن + لوله کشی گاز + نصب و تعمیر شومینه + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سیم کشی و برق کشی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + غرب تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر موتورخانه آب گرم + تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۱۰ صبح تا ۱۱ شب ( حسین خداداد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + سرویس کولر گازی + شرق تهران + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر + نصب کولر گازی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر + تهران + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر آبگرمکن + شمال تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( اسماعیل خلیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شمال تهران + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + مرکز تهران + رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تهران +

تماس بگیرید

نصب فلاش تانک انجام نمیشود – شمال – مرکز – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( سیدجواد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + رفع بوی بد فاضلاب + تعمیر هواساز + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر + مشهد + لوله بازکنی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب کولر +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمدابراهیم بیکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی + مشهد + نصب کولر + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + تشخیص ترکیدگی لوله + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( محسن آخرتی فخر داود )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر بخاری + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابوالقاسم تحققی مهر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.