ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر فلاش تانک"


غرب تهران + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + تهران + نصب کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله کشی گاز + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + جوشکاری + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۲۴ ساعته ( محمد رضایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سمنان + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

سمنان – شهمیرزاد – مهدیشهر ( علیرضا یحیائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله + بنایی ساختمان + اصفهان + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( رضا عالی پورمرغملکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر + نصب کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + بنایی ساختمان + سرویس کولر آبی + اصفهان + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – سپاهان شهر – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( فرزاد جهان گرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر توالت فرنگی + اصفهان + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۶ عصر ( جمال صالحان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله بازکنی + ارومیه +

تماس بگیرید

کل ارومیه ( هادی آیرملو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

تبریز + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( مجید خوش ور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + کرج + نقاشی ساختمان + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + جوشکاری + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر آبی + نصب کولر + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – صفادشت – ۸ صبح تا ۸ شب ( آیت اله محمدی حق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + مشهد + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

قاسم آباد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( عقیل بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + تبریز + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( پیمان حسن پله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل کرج ( خسرو ناصری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

100%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
100%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
99%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + بوشهر + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + تشخیص ترکیدگی لوله + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

کل هر ( عبداله مسعودی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.