ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر فلاش تانک"


سرویس کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر آبی + تشخیص ترکیدگی لوله + تعمیر بخاری + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + سرویس کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر پمپ آب + مشهد + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابوالقاسم تحققی مهر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر بخاری + شمال تهران + لوله کشی گاز + تعمیر شوفاژ + بنایی ساختمان + غرب تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر فلاش تانک + سیم کشی و برق کشی + تعمیر موتورخانه آب گرم + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۱۰ صبح تا ۱۱ شب ( حسین خداداد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + مرکز تهران + تهران + جنوب تهران + غرب تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + شرق تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( سعید فقانپورساسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر پمپ آب + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر توالت فرنگی + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۶ عصر ( جمال صالحان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + جوشکاری + نصب کولر آبی + نصب کولر + سرویس کولر + مشهد + بنایی ساختمان + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر + تشخیص ترکیدگی لوله + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نقاشی ساختمان + نصب و تعمیر فلاش تانک + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت +

تماس بگیرید

مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( محسن آخرتی فخر داود )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر آبی + جوشکاری + سرویس کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر + غرب تهران + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تهران + نصب کولر آبی + نصب کولر + لوله کشی گاز +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۲۴ ساعته ( محمد رضایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + جوشکاری + نقاشی ساختمان + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر + تعمیر آبگرمکن + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب کولر آبی + کرج + سرویس کولر آبی + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – صفادشت – ۸ صبح تا ۸ شب ( آیت اله محمدی حق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + تعمیر شوفاژ + تعمیر بخاری + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + غرب تهران + تعمیر اجاق گاز + نصب و تعمیر شومینه + کرج + سیم کشی و برق کشی + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – کل کرج – هشتگرد – ۱۰ صبح تا ۲ بامداد ( حمید سوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

غرب تهران + شرق تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + جنوب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( سجاد غلامی زارع زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + نصب و تعمیر فلاش تانک + خرم آباد + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل خرم آباد – 8 صبح تا 8 شب ( محمدحسین اسلامی منش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + سیم کشی و برق کشی + نصب کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۸ شب ( محمدعلی اشرف زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

ارومیه + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

کل ارومیه ( هادی آیرملو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.