ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و سرویس و تعمیر پکیج"


جنوب تهران + شمال تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + مرکز تهران + غرب تهران + تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( میلاد قربانزاده)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + سرویس داکت اسپلیت + شمال تهران + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + شرق تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر موتورخانه آب گرم + تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – غرب – ۸ صبح تا ۸ شب ( منصور بیگدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + سرویس کولر + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + مشهد + نصب داکت اسپلیت + تعمیر سردخانه + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + تعمیر شوفاژ + تعمیر هواساز + نصب کولر + تعمیر چیلر تراکمی + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مسعود کرامتیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + اصفهان +

تماس بگیرید

کل اصفهان – شهر ابریشم – سپاهان شهر – ۱۱ صبح تا ۱۱ شب ( علی شمسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + مرکز تهران + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر گازی + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر آبگرمکن + غرب تهران + تعمیر بخاری + تعمیر کولر گازی + تهران + شمال تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۹ صبح تا ۸ شب ( علیرضا گودرزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تهران + لوله کشی گاز + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر شوفاژ + شمال تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( عباس شجاعی سرکاریزدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۷ صبح تا ۱ بامداد ( امیر رهبری نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر + شیراز + سرویس کولر آبی + نصب کولر + تعمیر آبگرمکن + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر + نصب کولر آبی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حمیدرضا غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر شوفاژ + جنوب تهران + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + نصب کولر گازی + مرکز تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

مرکز – جنوب – ۸ صبح تا ۸ شب ( مجید نجفی طرقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تبریز + تعمیر آبگرمکن + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۵ عصر تا ۱۰ شب ( یوسف علی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – هشتگرد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( جعفر بیک وردی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر شومینه + نصب کولر + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + مشهد + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + تعمیر بخاری + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

قاسم آباد – ۹ صبح تا ۹ شب ( مجتبی عامری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.