ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و سرویس و تعمیر پکیج"


تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + شمال تهران + نصب کولر گازی + نصب کولر آبی + تعمیر بخاری + سرویس کولر آبی + شرق تهران + تعمیر کولر گازی + نصب و تعمیر پمپ آب + تهران + سرویس کولر گازی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر اجاق گاز + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( اسماعیل خلیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( عابدین بابائی راجیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + مرکز تهران + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + شرق تهران + تعمیر کولر آبی + غرب تهران + تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر شومینه + نصب کولر + سیم کشی و برق کشی + جنوب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( مهدی مسلمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + کرج + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۸ شب ( مهدی رضوی خلوص )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

وکیل آباد – قاسم آباد – پیروزی – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( علی عشقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

کرج + غرب تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران +

تماس بگیرید

کل کرج – غرب تهران – ۹ صبح تا ۴ عصر ( مهدی عزیزخانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + شمال تهران + سرویس کولر گازی + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب کولر گازی + تهران + تعمیر داکت اسپلیت + لوله کشی گاز +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( عباس شجاعی سرکاریزدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + تعمیر کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مرکز تهران + سرویس کولر آبی + شرق تهران + شمال تهران + نصب کولر آبی + تعمیر کولر + نصب کولر + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + سرویس کولر + تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۸ صبح تا ۷ شب ( مهدی درستی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98 97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( جواد کلاه درازی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد کبودانی فریمان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + اصفهان + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمدصادق صمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۹ شب ( علیرضا گودرزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.