ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و سرویس و تعمیر پکیج"


تعمیر شوفاژ + تهران + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر آبگرمکن + جنوب تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مرکز تهران + شرق تهران + غرب تهران + تعمیر بخاری + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( احسان محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

قاسم آباد – الهیه – معلم – وکیل اباد – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( حامد دوستی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب کولر + نصب کولر آبی + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۷ صبح تا ۱ بامداد ( امیر رهبری نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + نصب کولر + نصب و تعمیر شومینه + نصب کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر بخاری + تعمیر اجاق گاز + تعمیر کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمود نقیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + شیراز +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( حبیب کوثری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + شرق تهران + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

نصب انجام نمی شود – فقط شرق تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد اشتیاقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر گازی + تعمیر بخاری + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + نصب و تعمیر شومینه + غرب تهران + تهران + مرکز تهران + تعمیر اجاق گاز + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۹ صبح تا ۸ شب ( علیرضا گودرزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز -۸ صبح تا ۱۰ شب ( کاظم خاکسار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + شمال تهران + نصب و تعمیر شومینه + غرب تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( علیرضا آزاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + غرب تهران + تهران + نصب کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت + جنوب تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر آبسردکن +

تماس بگیرید

غرب تهران – جنوب – ۸ صبح تا ۸ شب ( فرهاد احمدوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر گازی + تعمیر اجاق گاز + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق تهران ۹ صبح تا ۷ شب ( محمدمهدی مسعودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تبریز +

تماس بگیرید

داخل شهر تبریز – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( حسن عبادی قیه باشی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.