ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب کولر"


نصب کولر + تعمیر شوفاژ + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر آبی + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – سپاهان شهر – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( مسعود بازیاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر پمپ آب + شیراز + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۳ بعدازظهر تا ۱۲ شب ( هادی رزمجوئی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + غرب تهران + سرویس کولر آبی + تهران + جنوب تهران + سرویس کولر + مرکز تهران + شمال تهران + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( علی علیزاده آرایش نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + سرویس کولر + اصفهان + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان و اطراف – شبانه روزی ( جواد صفا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + نصب کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی گاز + تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر + بنایی ساختمان + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + جوشکاری + غرب تهران + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

غرب تهران ( محمد رضایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + اصفهان + نصب کولر + سرویس کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان ( علیرضا قادری زفره )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کرج + نصب کولر + سرویس کولر + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

45 متری گلشهر – از 16 الی 24 ( محمد خالودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر + نصب کولر + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + مشهد + نصب کولر آبی + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( عقیل بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + اصفهان + سرویس کولر + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

کل اصفهان – 7 صبح الی 8 شب ( علی سجادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر + رشت + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر آبسردکن + تعمیر ماشین لباسشویی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر + نصب کولر گازی + نصب کولر + تعمیر کولر گازی + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

کل رشت – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( میثم شفیعی پورحسن کیاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + مرکز تهران + تهران + غرب تهران + شرق تهران + سرویس کولر + شمال تهران + نصب کولر +

تماس بگیرید

کل تهران به جز جنوب ( امید توکلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + تعمیر کولر + سرویس کولر + کرج +

تماس بگیرید

حسین فیروزی نصر

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up