ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب کولر"


سرویس کولر آبی + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + تهران + شمال تهران + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شرق تهران + سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( اسماعیل خلیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + سرویس کولر + نصب کولر + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

مرکز تهران ( محسن معصومی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر کولر + نصب کولر + سرویس کولر +

تماس بگیرید

حسین علیزاده

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
95 92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تهران + نصب کولر + تعمیر کولر + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( علیرضا رحیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + نصب کولر + تهران + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب و تعمیر پمپ آب + جنوب تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر گازی + مرکز تهران + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

مرکز – جنوب – 8 صبح تا 8 شب ( مجید نجفی طرقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + مرکز تهران + سرویس کولر + جنوب تهران + تعمیر کولر + تهران + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( فرشید میرزایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کولر + تعمیر کولر + سرویس کولر + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

منطقه 12 در مرکز تهران ( علی زاداحمد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تهران + سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب کولر + شرق تهران + ا +

تماس بگیرید

شمال شرق تهران ( یوسف ربانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + نصب کولر + تعمیر کولر + سرویس کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان ( میلاد منوچهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر + نصب کولر + کرج + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

حسین فیروزی نصر

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر آبگرمکن + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر + شمال تهران + نصب کولر + تهران + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( علی فقیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + اصفهان + سرویس کولر +

تماس بگیرید

کل اصفهان – 7 صبح الی 8 شب ( علی سجادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up