ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب کولر"


تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب کولر آبی + بنایی ساختمان + تعمیر آبگرمکن + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر + سرویس کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + اصفهان + تعمیر کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – سپاهان شهر – ۷ صبح تا ۸ شب ( فرزاد جهان گرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شرق تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + سیم کشی و برق کشی + نصب کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( مصطفی مسلمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران + تعمیر آبگرمکن + شمال تهران + تعمیر کولر + تعمیر بخاری + نصب کولر + شرق تهران + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

شمال و شرق تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( حسن آقامحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن + کرج + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر + لوله بازکنی + نصب کولر آبی + سرویس کولر + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( حجت اله ذوالفعلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + نصب کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( مجید محمدعلی رضائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + نصب کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۲۴ ساعته ( علیرضا قادری زفره )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + نصب کولر آبی + سرویس کولر + نصب کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمد صادقیان نیک)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر + تعمیر کولر + مشهد + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

قاسم آباد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( عقیل بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر آبی + اصفهان + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( بهمن الله بخشی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + کرج + جوشکاری + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + سرویس کولر + نقاشی ساختمان + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – صفادشت – ۸ صبح تا ۸ شب ( آیت اله محمدی حق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + شیراز + تعمیر کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز -۸ صبح تا ۱۰ شب ( کاظم خاکسار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + نصب کولر + اصفهان +

تماس بگیرید

کل اصفهان به جز فولادشهر – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمد خدادادی کلیشادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.