ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "مکانیک سیار"


شیراز + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

فرهنگشهر – تاچارا – قصرالدشت – زرهی – معالی آباد – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( محمد علوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + رشت +

تماس بگیرید

کل رشت – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( ناصر اجلالی گلوزان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + باتری سازی خودرو + اصفهان + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( منصور صالحی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + مکانیک سیار + شرق تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

فقط شرق تهران – از ۹ صبح تا ۱۲ شب ( یعقوب نظرمحمدی راسته کناری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( سیدحسین رضائی طلب یزدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + شیراز + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

بلوار زرهی .فرهنگ شهر . بلوار رحمت – ۹صبح تا ۱۲ شب ( علی بهرام پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۲۴ ساعته ( پیمان محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

داخل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( بهزاد نیک آئین )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + کرج + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( رسول علیرضائی کل گدازی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + شیراز + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۲۴ ساعته ( میثاق رسول نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو + رشت +

تماس بگیرید

کل رشت ( یعقوب مسلم راد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

باتری سازی خودرو + غرب تهران + مکانیک سیار + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( بهرام نوروزگردانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.