مطالب منتشر شده در دسته "مشهد"


مشهد + تعمیر مایکروویو +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( علی کامرانی فرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر شومینه + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر بخاری + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر + مشهد + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

از آزادشهر تا وکیل آباد – ۹ صبح تا ۸ شب ( مهدی توکلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

سعید سرشار ( کل مشهد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + سرویس کولر + مشهد + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + تعمیر کولر + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

کل مشهد ( سعید محمدحسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

آزاد محمدی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قاسم آباد – الهیه ( محمود ترابی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( پیام زهره وند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
88%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمدعلی حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

از الهیه تا کوهسنگی ( مهدی سالارزهی فرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

وکیل آباد – احمد آباد – کوهسنگی – ۹ صبح تا ۸ شب ( محسن فاطمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( ایمان ملکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( رضا نژادعلی لولمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up