ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "مشهد"


ا + مشهد + کرج +

تماس بگیرید

آرش رامتین

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + دوخت و نصب پرده +

تماس بگیرید

کل مشهد – 9 صبح تا 9 شب ( امین تیموری اوغاز )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( مهدی ذورقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

دانش آموز – معلم – آزادشهر – قاسم آباد – 9 صبح تا 8 شب ( نوید نجاتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – 10 صبح تا 4 عصر ( علی قناویزچی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – چناران ( مسعود خسروی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + مشهد +

تماس بگیرید

از سیدی تا خیام ( مهدی محروقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + مشهد + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( احسان خاکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

روشویی خودرو انجام نمیشود – از پیروزی تا میدان شهدا – 9 صبح تا 9 شب ( علیرضا رضائیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

گلبهار + مشهد +

تماس بگیرید

گلبهار ( علی نظرپور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد + ا + اجاره بابکت + تهران + گودبرداری + کرج +

تماس بگیرید

احسان خواجه نصیر

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

فواد غلامحسنی ( کل مشهد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up