ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "مشهد"


باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( علی رحمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – پیچ و رول پلاک نما ( مهدی حامدبورنگ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

محمدرضا آقایی ( وکیل آباد – پیروزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

مجتبی جوان

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( محمد اسدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

دانیال منظمی ( خواجه ربیع و اطراف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( حسین ابراهیمی کاریزکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – 9 صبح تا 7 شب ( مرتضی نجارزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد + نصب کولر + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

قاسم آباد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( عقیل بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

خاور حمل باکس – عبادی – امام حسین – رسالت ( بهروز اکبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر کولر + سرویس کولر + نصب کولر +

تماس بگیرید

کل مشهد ( مسعود حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد +

تماس بگیرید

رسول زبردست تعمیرات ( محصولات توتال )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.