ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "لوله بازکنی"


تبریز + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۲۴ ساعته ( فرهاد فرمان زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۸ شب ( احمد مهرابی فودانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

بنایی ساختمان + تعمیر کولر آبی + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر + لوله کشی گاز + مشهد + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر + سرویس کولر آبی + لوله بازکنی + سرویس کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر مشهد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( شکراله بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + قم +

تماس بگیرید

داخل شهر قم – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( ابوالفضل مختاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

اهواز + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل اهواز ( حمید جنادله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + رفع بوی بد فاضلاب + قزوین +

تماس بگیرید

کل قزوین ( یوسف باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + تبریز + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۲۴ ساعته ( بابک ظفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + کرمانشاه +

تماس بگیرید

– داخل شهر کرمانشاه – ۹ صبح تا ۸ شب ( محمدجواد پیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + زنجان +

تماس بگیرید

کل زنجان – ۲۴ ساعته ( سعید ابراهیم خانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

قم + لوله بازکنی + تخلیه و لایروبی و حفر چاه +

تماس بگیرید

کل قم – ۲۴ ساعته ( رضا سهامی مجید )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + شمال تهران + تهران + مرکز تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( حمید طالبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

بندرعباس + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل بندر عباس – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( الیاس جاور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.