ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "لوله بازکنی"


لوله بازکنی + بندرعباس +

تماس بگیرید

کل بندرعباس ( مهدی شری زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + بندرعباس +

تماس بگیرید

کل بندر عباس – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( الیاس جاور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله بازکنی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سمنان + تشخیص ترکیدگی لوله + رفع بوی بد فاضلاب +

تماس بگیرید

سمنان – شهمیرزاد – مهدیشهر ( علیرضا یحیائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شمال تهران + جنوب تهران + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + غرب تهران + رفع بوی بد فاضلاب + تهران + شرق تهران + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

لوله بازکن تخصصی و فوق حرفه ای – کل تهران ( علی عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + تهران + مرکز تهران + غرب تهران + رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + شمال تهران + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( حمید طالبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + نصب و تعمیر توالت فرنگی + کرج + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

کرج و اطراف ( محمد رضایی قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
87%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل مشهد ( حسن رحمتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

کرمانشاه + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

– داخل شهر کرمانشاه – ۹ صبح تا ۸ شب ( محمدجواد پیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + کرج +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۲۴ ساعته ( هاشم قراقیه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + رفع بوی بد فاضلاب + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + لوله بازکنی + قزوین + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل قزوین ( صداقت باجلان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( سیدمحمد حافظی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

ساری + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

کل ساری – قائمشهر – ۷ صبح تا ۱۱ شب ( مصطفی مقیم نژاد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.