مطالب منتشر شده در دسته "لوازم خانگی"


تهران + غرب تهران + لوازم خانگی + شمال تهران +

تماس بگیرید

علیرضا درویش

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
87%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوازم خانگی + غرب تهران + مرکز تهران + تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

مهدی وثوقیراد ( تهران و اطراف تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل
علی سلطانی
شیراز, تعمیر لوازم خانگی,

تماس بگیرید

علی سلطانی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
85%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up