ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "لوازم خانگی"


لوازم خانگی + تهران + مرکز تهران + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

مهدی وثوقیراد ( تهران و اطراف تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + لوازم خانگی + تهران +

تماس بگیرید

علیرضا درویش

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
87%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.