ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "کرمانشاه"


کرمانشاه +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – 3 عصر تا 11 شب ( وحید همتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه ( عادل امونسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کرمانشاه + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر کرمانشاه ( محمدجواد پیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

هوشنگ ربانی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + کرمانشاه +

تماس بگیرید

داخل شهر کرمانشاه ( سهراب علیمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

فقط کلید اتومبیل – کل کرمانشاه ( سجاد قلوزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه ( بهمن حیدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه ( علیرضا مهدی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – 7 صبح تا 10 شب ( وحید عظیمی پیرکاشانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه ( اسماعیل دهقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه ( محمد امینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کرمانشاه + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – ۸ صبح تا ۶ عصر ( عرفان پولادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up