ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "کرمانشاه"


کرمانشاه + یدک کش و حمل خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + باتری سازی خودرو + مکانیک سیار +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( علیرضا مهدی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

کفی دار – کل شیراز – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( اسماعیل دهقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

لوله بازکنی + کرمانشاه +

تماس بگیرید

– داخل شهر کرمانشاه – ۹ صبح تا ۸ شب ( محمدجواد پیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه ( هیوا ویسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه ( وحید اوشیره )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

هوشنگ ربانی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – 7 صبح تا 10 شب ( وحید عظیمی پیرکاشانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه ( امیر علیمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – 3 عصر تا 11 شب ( وحید همتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر کرمانشاه – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( سهراب علیمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + کرمانشاه +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر کرمانشاه – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( حمزه دولتیاری کیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرمانشاه + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل کرمانشاه – ۸ صبح تا ۶ عصر ( عرفان پولادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.