ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "کرج"


کرج +

تماس بگیرید

کرج – جاده مخصوص تا شهریار – کفی دار ( حمید برخورداری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( حسن الله وردی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – 11 صبح الی 9 شب ( اسماعیل محمدی نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – درون شهری – برون شهری ( عباس عباس زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( علیرضا خوانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + شمال تهران + کرج + شرق تهران + غرب تهران + مرکز تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران و کرج – 9 صبح تا 6 عصر ( هانی کاظمی کوشا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کرج +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ملارد – شهریار – جاده مخصوص – 8 صبح تا 6 عصر ( احمد موسوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کرج + تهران + ا +

تماس بگیرید

حامد تقی زاده

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

دوخت و نصب پرده + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( هادی مهری حاجی سیران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( میکائیل کشاورز )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( یاسر حاتمی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + سرویس کولر + کرج + نصب کولر +

تماس بگیرید

سپهر امیرارسلانی ( خدمات فقط در مناطق اعلام شده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up