ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "کرج"


کرج +

تماس بگیرید

مصطفی محمدی ( کرج – فردیس – گوهردشت )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر کولر + سرویس کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج ( مهدی اسپندار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

کرج + مشهد + مصالح ساختمانی +

تماس بگیرید

جواد عطایی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین های اداری + کرج + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل کرج – غرب تهران – 9 صبح تا 8 شب ( مهدی دهقانی زاده بغدادآباد)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کرج +

تماس بگیرید

احمد شهرتی ( کرج )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – درون شهری – برون شهری ( عباس عباس زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تهران + کرج + شمال تهران +

تماس بگیرید

حسین توکلی( شمال تهران-اندیشه-شهریار)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

کرج +

تماس بگیرید

هشتگرد ( علی قربانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج +

تماس بگیرید

شوزب رضایی

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

کرج +

تماس بگیرید

ایمان رحیمی ( فقط داخل هشتگرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

10%
:نحوه برخورد
30%
:تخصص فنی
20%
:تمیز کار بودن
20%
:ارائه فاکتور
30%
:وقت شناسی
30%
:امتیاز کل

کرج + تشخیص ترکیدگی لوله + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

کل کرج – 8 صبح تا 8 شب ( علیرضا عباسی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

کرج +

تماس بگیرید

فردیس – کرج ( محمد مرادخانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up