ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "غرب تهران"


شمال تهران + غرب تهران + کرج + تهران +

تماس بگیرید

از شمال تا غرب تهران – کل کرج ( رضا جباری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + شرق تهران + تهران + شمال تهران + غرب تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( امین باقری عباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران + شمال تهران + غرب تهران + شرق تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( محمدرضا عرفانی حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + شمال تهران + غرب تهران + نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + مرکز تهران + تهران + تعمیر داکت اسپلیت + شرق تهران + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل تهران به جز جنوب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حامد رشید )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – 9 صبح تا 8 شب ( قالیشویی ناب )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تهران + شمال تهران + شرق تهران + اجاره جرثقیل +

تماس بگیرید

فقط حمل خودرو – کفی دار ( عباس نایینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

فقط سکوریت انجام میشود – شمال – غرب – 8 صبح تا 8 شب ( فربد اسماعیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + مرکز تهران + غرب تهران + سرویس داکت اسپلیت + تهران + سرویس کولر گازی + شمال تهران + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( مهدی قدیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + جنوب تهران + شمال تهران + غرب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( قالیشویی پسرخاله ها )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + جنوب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران + شمال تهران + شرق تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

۶ صبح تا ۲ بامداد – خاور و نیسان – کل تهران ( موسی حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کیلومتر 12 جاده مخصوص – بازارچه میلاد ( حمید افشاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تهران + غرب تهران + کرج + شمال تهران + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

فقط تابا و کوماکس انجام میشود – کل تهران و کرج (حمزه علیلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.