ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "غرب تهران"


غرب تهران + تهران + شمال تهران + مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شرق تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( عیسی دهقان کردلر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + کاور مبل + تهران + شمال تهران + جنوب تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( عرفان محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + مرکز تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + شرق تهران + تهران + جنوب تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۵ صبح تا ۱ بامداد ( یوسف عزتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

شمال تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تهران + غرب تهران + تعمیر تلویزیون + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

شمال و غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( فریبرز حسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر بخاری + جنوب تهران + تهران + سرویس کولر آبی + غرب تهران + شمال تهران + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

جنوب – غرب – شمال – ۲۴ ساعته ( جعفر افشار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + تهران + اجاره داربست + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – پردیس – رودهن – ۷ صبح تا ۹ شب ( مسعود خداخواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۲۴ ساعته ( مرتضی دهقان کردلر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + کرج + سرویس کولر گازی + غرب تهران + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – فردیس – شهریار – غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( هادی حدادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران + تهران + مرکز تهران + شمال تهران + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( اسماعیل گنجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تعمیر تلویزیون + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( علی ابراهیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

غرب تهران + یدک کش و حمل خودرو + تهران +

تماس بگیرید

فقط غرب تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( قربانعلی صفا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + مرکز تهران + شرق تهران + غرب تهران + کانال سازی و کانال کشی کولر آبی + شمال تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( عبدالله بابائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.