ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "غرب تهران"


تهران + شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران + حمل نخاله و حمل مصالح + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( بلال حبیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال غربی – 12 ظهر تا 8 شب ( امیر آل داود )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – کرج – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( بهزاد علی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + غرب تهران + شیشه بری + جنوب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( وحید صفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

رشت + شمال تهران + تهران + غرب تهران + کانال سازی و کانال کشی کولر آبی +

تماس بگیرید

غرب – شمال ( حسین فداکار قره چمن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

فردوس – مهرآباد جنوبی – شهرک ولیعصر – از 11 صبح تا 2 بامداد ( حسین حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + مرکز تهران + شمال تهران + شرق تهران + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( شهاب بیضائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + جنوب تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب – جنوب ( مهران نجف زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

جنت آباد – 9 صبح تا 9 شب ( علیرضا اروجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

غرب تهران ( قربانعلی صفا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + باتری سازی خودرو + آپاراتی و پنچرگیری سیار + مکانیک سیار + تهران +

تماس بگیرید

غرب – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( حسین محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کلیدسازی + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران ( حسین یاوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
99%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up