ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "غرب تهران"


غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

پونک – دهکده المپیک – جنت آباد ( امید غزنوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شرق تهران + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + تهران + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

شرق – غرب – ۹ صبح تا ۶ عصر ( امید اتحادی علی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

حمید دانک ( غرب و شمال تهران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

غرب تهران + تهران + شمال تهران + کانال سازی و کانال کشی کولر آبی +

تماس بگیرید

فقط شمال – غرب – ۷ صبح تا ۹ شب ( ابوالفضل نیازی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + مرکز تهران + شرق تهران + جنوب تهران + غرب تهران + کرج + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – کرج – 9 صبح تا 11 شب ( منصور طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + تهران +

تماس بگیرید

میثم ذولفقاری ( غرب و شمال – کفی دار)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + جنوب تهران + شمال تهران + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

خرده کاری انجام نمیشود – کل تهران – 8 صبح تا 8 شب ( علی علی رضائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + مرکز تهران + تهران + غرب تهران + مقاوم سازی ساختمان + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

بهسازه اندیشان آریا

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

شرق تهران + مرکز تهران + غرب تهران + تهران + جنوب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 10 شب ( شرکت پاکان آئین سرویس )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + مکانیک سیار + آپاراتی و پنچرگیری سیار + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

دکل دار هیدرولیکی – غرب تهران – ۸ صبح تا ۳ بامداد ( مهرداد نعمتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + مرکز تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب – مرکز (محمد پیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + سرویس کولر + تعمیر کولر + شرق تهران + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + نصب کولر + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( مجتبی شبنم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.