ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "اصفهان"


اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 7 صبح تا 8 شب ( علی خانی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

اصفهان + کلیدسازی +

تماس بگیرید

قفل و کلید تمامی خودروها انجام میشود – داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( علیرضا ذوالفقاری عاشق آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۲۴ ساعته ( پیمان محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر آبگرمکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۷ شب ( اشکان جودکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان +

تماس بگیرید

کل اصفهان ( مجتبی شجاعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 8 صبح تا 9 شب ( علی رضائی آدریانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

86%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
88%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر تلویزیون +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( فرزاد امینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + رفع بوی بد فاضلاب + لوله بازکنی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( سیدمحمد حافظی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان +

تماس بگیرید

کل اصفهان ( مجتبی امین ائی خوراسگانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان +

تماس بگیرید

فقط ریموت و کلید اتومبیل – کل اصفهان ( مهرداد نجف زاده قزقلعه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

کلیدسازی + اصفهان +

تماس بگیرید

فقط باز کردن انواع قفل و درب – فقط شهرک شهید کشوری- ۲۴ ساعته ( محمود خاشعی نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان +

تماس بگیرید

ملک شهر – چمران – کاوه ( مرتضی ملکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.