ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "بنایی ساختمان"


تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + بنایی ساختمان + شرق تهران + سیم کشی و برق کشی + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر فلاش تانک + تشخیص ترکیدگی لوله + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( بهرام امرائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب کولر آبی + سیم کشی و برق کشی + تعمیر کولر + بنایی ساختمان + اصفهان + نصب کولر + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر اجاق گاز + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمد اسماعیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تعمیر اجاق گاز + بنایی ساختمان + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر آبی + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر آبگرمکن + اصفهان + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – سپاهان شهر – ۷ صبح تا ۱۲ شب ( فرزاد جهان گرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + نصب و تعمیر فلاش تانک + تشخیص ترکیدگی لوله + تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + بنایی ساختمان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( قاسم مرادپوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله کشی گاز + تعمیر کولر + غرب تهران + بنایی ساختمان + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب کولر + جوشکاری +

تماس بگیرید

غرب تهران ( محمد رضایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

بنایی ساختمان + تعمیر کولر + سرویس کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تشخیص ترکیدگی لوله + سرویس کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + لوله کشی گاز + نصب کولر آبی + نصب کولر + لوله بازکنی + مشهد + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر مشهد – ۷ صبح تا ۹ شب ( شکراله بهادریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + تهران + بنایی ساختمان +

تماس بگیرید

فقط شمال و شرق تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( صادق رضائیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + غرب تهران + تهران + جنوب تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + شرق تهران + بنایی ساختمان + مرکز تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

کل تهران ( حسین بادرش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تعمیر کولر + مرکز تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + بنایی ساختمان + تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی +

تماس بگیرید

مرکز تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( علی خادمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + بنایی ساختمان + تهران + شمال تهران + شرق تهران + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + لوله کشی گاز +

تماس بگیرید

شمال – شرق ( مظفر موحدی منفرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + نصب و تعمیر توالت فرنگی + بنایی ساختمان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( رضا عالی پورمرغملکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر بخاری + نصب و تعمیر فلاش تانک + مصالح ساختمانی + سیم کشی و برق کشی + تهران + لوله کشی گاز + غرب تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر شوفاژ + بنایی ساختمان + شمال تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۱۰ صبح تا ۱۱ شب ( حسین خداداد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.