ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "اردبیل"


اردبیل + یدک کش و حمل خودرو +

تماس بگیرید

جاوید سیدپور ( نیسان و کفی دار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

اردبیل +

تماس بگیرید

کل اردبیل ( شهروز برقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

اردبیل +

تماس بگیرید

کل اردبیل ( پرویز مهدی پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اردبیل +

تماس بگیرید

کل اردبیل ( فرشید ایمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + کرمان + اردبیل +

تماس بگیرید

حسین حصاری

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

یدک کش و حمل خودرو + اردبیل +

تماس بگیرید

هشترود – میانه – سرچم ( رضا محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.