ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی"


نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + مرکز تهران + شمال تهران + تهران + شیشه بری +

تماس بگیرید

شمال – مرکز – ۸ صبح تا ۸ شب ( وحید صفری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + مشهد + جوشکاری + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

کل شهر مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( غلامرضا پوراحد انزابی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + جنوب تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

درب شیشه ای معمولی انجام نمیشود – غرب – جنوب — ۸ صبح تا ۸ شب ( حسین آقائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + شیشه بری + مرکز تهران + تهران + شرق تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب – ۸ صبح تا ۸ شب ( علیرضا روشن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + شمال تهران + جنوب تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل تهران به جز طرح ترافیک – ۸ صبح تا ۸ شب ( سعید خداپناه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + غرب تهران + تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + شرق تهران + شیشه بری +

تماس بگیرید

درب شیشه ای اتومات انجام نمیشود – کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( پرویز پروستان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.