ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر دوربین مداربسته"


شمال تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + شرق تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 9 صبح تا 8 شب ( حسین جوادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب کرکره برقی + گلبهار + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + مشهد + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – طرقبه – شاندیز – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( سهراب فغفورنژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۴ عصر ( امیر آرادوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + غرب تهران + جنوب تهران + تهران +

تماس بگیرید

فقط غرب – جنوب – ۸ صبح تا ۶ شب ( محمدرضا کیاء )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مرکز تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + غرب تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + شمال تهران + نصب کرکره برقی + تهران + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – شمال – مرکز – غرب – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد ناطقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + کرج + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( سهیل نصرتی لیچائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سیم کشی و برق کشی + نصب کولر + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمد علی شریعت زاده بامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( حسین غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( میلاد شیرمحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + سرویس کولر + نصب درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر کولر آبی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب کرکره برقی + تهران + تعمیر کولر + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سرویس کولر آبی + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + شمال تهران + نصب کولر +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – شمال غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب بازی (کنسول بازی) + تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ + مرکز تهران + شرق تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( محسن شهرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + غرب تهران + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تهران + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

تعمیر ریموت درب پارکینگ – کل کرج – غرب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( عبدالصمد صادقی سطری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.