ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر دوربین مداربسته"


تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر و سرویس درب شیشه ای اتومات و معمولی + مشهد + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + گلبهار + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب کرکره برقی +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – طرقبه – شاندیز – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( سهراب فغفورنژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + اصفهان + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – شاهین شهر – دولت آباد – سپاهان – بهارستان – فولادشهر – ۹ صبح تا ۶ عصر ( مصیب زمانی ناغانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + شیراز + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( رسول شرفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + اصفهان + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( امین اکبری حسین آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( سیدامیر مژگانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( احمد ادیب حاجی باقری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( حسین غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۷ شب ( وحید قدیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + نصب کولر آبی + جنوب تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب کولر + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + سرویس کولر + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + مرکز تهران + سرویس کولر آبی + شمال تهران + غرب تهران + سیم کشی و برق کشی + شرق تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۴ بعد از ظهر تا ۹ شب ( مصطفی نمدمال نجدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + سیم کشی و برق کشی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حسین محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر کولر + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب کولر آبی + شرق تهران + تهران + سرویس کولر + مرکز تهران + شمال تهران + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب کولر +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( حامد محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سرویس کولر + سیم کشی و برق کشی + تهران + تعمیر کولر آبی + غرب تهران + نصب کرکره برقی + نصب کولر + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر کولر + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی +

تماس بگیرید

غرب – شمال غرب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.