ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "نصب و تعمیر دوربین مداربسته"


نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + شیراز + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( رسول شرفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب کولر آبی + تهران + نصب کولر + سرویس کولر + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + سرویس کولر آبی + نصب درب های اتومات پارکینگی + غرب تهران + تعمیر کولر + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + تعمیر کولر آبی + سیم کشی و برق کشی + نصب کرکره برقی + تعمیر و سرویس کرکره برقی +

تماس بگیرید

غرب – شمال غرب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی مودبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + کرج + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سیم کشی و برق کشی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۷ شب ( وحید قدیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( فرشاد زندی لک )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + شمال تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( سیدامیر مژگانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( میلاد اعتمادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( احمد ادیب حاجی باقری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + نصب کولر + سرویس کولر + شرق تهران + غرب تهران + تعمیر کولر آبی + شمال تهران + تهران + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + سیم کشی و برق کشی + مرکز تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۴ بعد از ظهر تا ۹ شب ( مصطفی نمدمال نجدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + مرکز تهران + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال غربی – مرکز – ۸ صبح تا ۸ شب ( بهمن بیات )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کرکره برقی + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + اصفهان + نصب درب های اتومات پارکینگی + سیم کشی و برق کشی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حسین محمودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + نصب و تعمیر دوربین مداربسته + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( امین اکبری حسین آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و تعمیر دزدگیر ساختمان و اماکن + نصب و تعمیر دوربین مداربسته +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( حسین غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.