ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر تلویزیون"


تعمیر تلویزیون + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدرضا محبان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر اجاق گاز + تعمیر مایکروویو + تعمیر تلویزیون + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + کرج + تعمیر جاروبرقی + شهریار +

تماس بگیرید

کل کرج – شهریار – اندیشه – ۹ صبح تا ۸ شب ( مجتبی یعقوبخانی غیاثوند )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر تلویزیون + تهران + مرکز تهران + شرق تهران + غرب تهران + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + سیم کشی و برق کشی + جنوب تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 8 صبح تا 10 شب ( فریبرز حسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر تلویزیون +

تماس بگیرید

کل مشهد – 10 صبح تا 10 شب ( رامین رضائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر تلویزیون +

تماس بگیرید

داخل اصفهان – 9 صبح تا 9 شب ( فرزاد امینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر تلویزیون +

تماس بگیرید

کل مشهد – 10 صبح تا 9 شب ( سعید بخشی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

شیراز + تعمیر تلویزیون +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۹ شب ( سروش رزمجوئی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر تلویزیون + تهران +

تماس بگیرید

غرب تهران – 10 صبح تا 10 شب ( داریوش رجبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + شمال تهران + تعمیر تلویزیون + شرق تهران + جنوب تهران + تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – 9 صبح تا 9 شب ( احسان خداپرست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر تلویزیون + شیراز +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( احمدرضا رزمجوئی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + کرج + تهران + تعمیر تلویزیون +

تماس بگیرید

غرب تهران – شرق کرج ( علیرضا نظری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تبریز + تعمیر تلویزیون +

تماس بگیرید

کل تبریز – 10 صبح تا 8 شب ( علیرضا رسولی فرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up