ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر یخچال فریزر صنعتی"


تعمیر یخچال فریزر صنعتی + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

قاسم آباد – الهیه – معلم – وکیل اباد – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( حامد دوستی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + جنوب تهران + تعمیر هواساز + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تهران + نصب داکت اسپلیت + تعمیر آبسردکن + شمال تهران + مرکز تهران + نصب کولر گازی + تعمیر سردخانه + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( جواد یعقوبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تبریز + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدرضا یحیوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تبریز + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( فرزاد آزادخیابانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + شمال تهران + تعمیر لوازم خانگی + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر آبسردکن + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۸ صبح تا ۸ شب ( مرتضی مصطفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + اصفهان + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۸ شب ( غلامرضا کیوانداریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

وکیل آباد – قاسم آباد – پیروزی – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( علی عشقی آواره )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + شمال تهران + تهران + تعمیر آبسردکن + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( محمد رنجبری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + تعمیر آبسردکن + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۵ عصر ( حمیدرضا رزمخواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + کرج + نصب کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر آبسردکن + تعمیر کولر گازی + نصب و تعمیر شومینه +

تماس بگیرید

کل کرج – فردیس – اندیشه – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( مجتبی ملایری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۸ شب ( امیر ابوطالبیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر شوفاژ + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مشهد + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر موتورخانه آب گرم +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( عباسعلی هاجری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.