ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر یخچال فریزر صنعتی"


سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر گازی + شمال تهران + شرق تهران + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + سرویس کولر گازی + تهران + تعمیر آبسردکن + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۸ صبح تا ۸ شب ( مرتضی مصطفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر داکت اسپلیت + غرب تهران + کرج + تعمیر چیلر تراکمی +

تماس بگیرید

کل کرج – فردیس – شهریار – غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( هادی حدادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + شرق تهران + تعمیر هواساز + سرویس داکت اسپلیت + جنوب تهران + سرویس کولر گازی + شمال تهران + غرب تهران + تعمیر چیلر تراکمی + مرکز تهران + تعمیر داکت اسپلیت + تهران + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر آبسردکن + تعمیر سردخانه + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( جواد یعقوبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + تبریز + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۹ شب ( فرامرز پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + تهران + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

شرق – شمال – ۹ صبح تا ۹ شب ( حسن خدادادی آغبلاغ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( حامد دوستی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر آبسردکن +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( علی رزمخواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + اصفهان + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدرضا کیوانداریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + نصب کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر آبسردکن + تعمیر کولر گازی + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر آبگرمکن + کرج + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل کرج – فردیس – اندیشه – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( مجتبی ملایری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + اصفهان + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – شاهین شهر – ۹ صبح تا ۹ شب ( علیرضا کیوانداریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر آبسردکن + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۵ عصر ( حمیدرضا رزمخواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.