ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر شوفاژ"


تعمیر آبگرمکن + تعمیر هواساز + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر آبی + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر گازی + تعمیر بخاری + تعمیر کولر گازی + نصب کولر + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مشهد +

تماس بگیرید

صیاد. هاشمیه. هنرستان. اقبال. لادن. ستاری – پیروزی – فکوری – وکیل آباد- الهیه – معلم – ۹ صبح تا ۷ شب ( مجید زواری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر آبی + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب کولر + نصب کولر آبی + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + غرب تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – ۸ صبح تا ۸ شب ( امیر رحیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + غرب تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تخلیه و لایروبی و حفر چاه + جنوب تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + شمال تهران + مرکز تهران + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( نادر حسنی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر شوفاژ + غرب تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + مرکز تهران + جنوب تهران + تهران + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( وحید پویان نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب و تعمیر فلاش تانک + لوله کشی گاز + گلبهار + تعمیر شوفاژ + تعمیر آبگرمکن + تشخیص ترکیدگی لوله + مشهد + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – ۸ صبح الی ۹ شب ( مهدی هوشمند کتلر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر شومینه + نصب کولر + تعمیر بخاری + غرب تهران + ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر شوفاژ + تعمیر اجاق گاز + کرج + تعمیر کولر + سیم کشی و برق کشی +

تماس بگیرید

غرب تهران – کل کرج – هشتگرد – ۱۰ صبح تا ۲ بامداد ( حمید سوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
98%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر توالت فرنگی + سرویس کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر شوفاژ + مشهد + تعمیر آبگرمکن + تشخیص ترکیدگی لوله + تعمیر کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( ابوالقاسم تحققی مهر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + شرق تهران + تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تشخیص ترکیدگی لوله +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( سعید عبدی زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + جنوب تهران + نصب کولر گازی + تهران + تعمیر شوفاژ + مرکز تهران +

تماس بگیرید

جنوب – مرکز – ۸ صبح تا ۶ عصر ( محمدجواد عبداله نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر چیلر تراکمی + غرب تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر اجاق گاز +

تماس بگیرید

شوفاژ برقی انجام میشود – غرب – شمال غربی – ۸ صبح تا ۹ شب ( مهدی عابدزادگان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + لوله کشی گاز + شمال تهران + سرویس کولر گازی + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( عباس شجاعی سرکاریزدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر شوفاژ + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( مجتبی شوقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.