ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر شوفاژ"


مرکز تهران + تعمیر شوفاژ + غرب تهران + تشخیص ترکیدگی لوله + شمال تهران + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق – ۲۴ ساعته ( وحید پویان نژاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

اصفهان + نصب کولر گازی + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( محسن ابراهیمی صیدآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + تعمیر آبگرمکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۹ شب ( محسن محلاتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر بخاری + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر اجاق گاز + تعمیر آبگرمکن + تعمیر داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + تعمیر شوفاژ + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کرج- غرب تهران- ۹ صبح تا ۷ شب ( محمدمهدی مسعودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + تعمیر شوفاژ + لوله کشی گاز + شرق تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر اجاق گاز + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + تعمیر کولر + سرویس کولر + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( رضا حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + شیراز + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۷ شب ( نعیم میرزائی امیرآباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سرویس کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر فلاش تانک + شرق تهران + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + شمال تهران + مرکز تهران + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر آبی + نصب کولر + نصب کولر آبی + سیم کشی و برق کشی + تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۸ صبح تا ۶ عصر ( رضا مسلمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر شوفاژ + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر چیلر تراکمی + شیراز + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل شهر شیراز – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( رحیم خراجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

غرب تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر موتورخانه آب گرم + تهران + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( مهدی روشن منش )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب و تعمیر پمپ آب + غرب تهران + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر شوفاژ + تعمیر اجاق گاز +

تماس بگیرید

غرب – شمال غربی – ۸ صبح تا ۹ شب ( مهدی عابدزادگان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شهریار + کرج + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

اندیشه – فردیس – شهریار – ۸ صبح تا ۸ شب ( رضا صلعلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

88%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سرویس کولر + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر شوفاژ + تعمیر آبگرمکن + اصفهان + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + تعمیر اجاق گاز +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمدمتین ریخته گران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.