ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر شوفاژ"


لوله کشی آب و نصب شیرآلات + مشهد + سرویس کولر آبی + تعمیر شوفاژ + نصب کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر فلاش تانک + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( عقیل بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر مایکروویو + نصب کولر + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – پیروزی – سجاد – خیام ( پارسا رضادوست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + مشهد + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر شوفاژ + تعمیر آبگرمکن + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر بخاری +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمود نقیبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + تعمیر آبگرمکن + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( محسن محلاتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر شوفاژ + کرج +

تماس بگیرید

کل شهر کرج – هشتگرد ( جعفر بیک وردی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر موتورخانه آب گرم +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( مجتبی شوقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر توالت فرنگی + کرج + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر شوفاژ + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۵ عصر ( رضا علیزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + نصب کولر گازی + تعمیر شوفاژ + تعمیر داکت اسپلیت + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تهران + سرویس کولر + تعمیر آبگرمکن + مرکز تهران + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + جنوب تهران + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

مرکز – جنوب – ۸ صبح تا ۸ شب ( مجید نجفی طرقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
87%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر شوفاژ + تعمیر بخاری + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد کبودانی فریمان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + شرق تهران + تهران + شمال تهران + نصب کولر + مرکز تهران + غرب تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( امیر رحیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر شوفاژ + شمال تهران + تعمیر آبگرمکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تهران +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۸ صبح تا ۵ عصر ( مهدی عبدالکریمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر شومینه + تعمیر بخاری + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن + تهران + شرق تهران + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( سعید حاجی نوروزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up