ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر سردخانه"


تعمیر هواساز + تعمیر سردخانه + شرق تهران + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر شوفاژ + شمال تهران + جنوب تهران + تهران + مرکز تهران + غرب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( جواد یعقوبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر گازی + تعمیر سردخانه + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر گازی + کرج + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل کرج ( امین آزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + کرج + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – فردیس – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( هادی حدادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + مشهد + نصب کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر جاروبرقی + تعمیر سردخانه + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( مهدی رضازاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر سردخانه + مشهد +

تماس بگیرید

از طلاب تا کوهسنگی ( علی تقوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + لوله کشی گاز + تعمیر سردخانه + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( داود رنجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + اصفهان + تعمیر کولر گازی + تعمیر سردخانه + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی نصری نصرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر سردخانه + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تبریز + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر تبریز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سهراب پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + مرکز تهران + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + غرب تهران + تعمیر آبسردکن + تهران + شمال تهران + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

غرب تهران ( محمدرضا آزادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر گازی + تعمیر سردخانه + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر یخچال فریزر خانگی + شمال تهران + غرب تهران + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر کولر گازی + تعمیر چیلر تراکمی + تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( هادی بناگذار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر سردخانه + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب داکت اسپلیت + کرج + تعمیر مایکروویو + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر هواساز + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر داکت اسپلیت + تهران + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر جاروبرقی + غرب تهران + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب کولر گازی + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

کل کرج – غرب تهران ( محمدرضا محمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر یخچال فریزر خانگی + شمال تهران + تهران + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

شمال – شمال غربی ( فریبرز زورآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up