ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر سردخانه"


سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب داکت اسپلیت + اصفهان + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر سردخانه + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی نصری نصرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

از طلاب تا کوهسنگی – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سیدعلی ناظم تقوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + شمال تهران + مرکز تهران + غرب تهران + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + شرق تهران + تعمیر چیلر تراکمی + تهران + تعمیر سردخانه + جنوب تهران + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + تعمیر آبسردکن + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( جواد یعقوبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تبریز + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب داکت اسپلیت + تعمیر سردخانه + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( سهراب پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( امیر ابوطالبیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر سردخانه +

تماس بگیرید

مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( محمد بنکدار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر سردخانه + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( رضا سوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + سرویس کولر گازی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + نصب داکت اسپلیت + غرب تهران + تعمیر یخچال فریزر خانگی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – فردیس – شهریار – غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( هادی حدادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + تعمیر سردخانه + تبریز + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۹ شب ( فرامرز پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.