ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر سردخانه"


سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + کرج + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر سردخانه + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + غرب تهران + تعمیر چیلر تراکمی + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل کرج – فردیس – شهریار – غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( هادی حدادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس کولر گازی + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تبریز + تعمیر چیلر تراکمی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( سهراب پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر سردخانه + نصب داکت اسپلیت + اصفهان + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی نصری نصرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر سردخانه + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + اصفهان + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( امیر ابوطالبیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر سردخانه + تعمیر چیلر تراکمی + کرج + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( رضا سوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

شمال تهران + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر داکت اسپلیت + شرق تهران + سرویس داکت اسپلیت + تهران + تعمیر سردخانه + مرکز تهران + غرب تهران + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + جنوب تهران + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( جواد یعقوبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.