ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر ماشین ظرفشویی"


تعمیر یخچال فریزر صنعتی + شمال تهران + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تهران + غرب تهران + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( محمد شاملو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

قاسم آباد- وکیل آباد – پیروزی – سجاد – طرقبه – شاندیز – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( حمید ابراهیمی رزق آباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تبریز +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( فرزاد آزادخیابانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تبریز + تعمیر بخاری + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر جاروبرقی + تعمیر اجاق گاز + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۹ شب ( فرزاد علیشاهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94.5%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

فقط ساید بای ساید – کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( جلال الدین حاجی ها )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب کولر گازی + تهران + شمال تهران + مرکز تهران + تعمیر کولر گازی + جنوب تهران + شرق تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( امیرحسین عطائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + غرب تهران + جنوب تهران + تهران + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

جنوب – غرب – ۱۱ صبح تا ۱۱ شب ( مهدی رهنمای )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تبریز +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( میرمحبوب بنی هاشم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر مایکروویو + مشهد + تعمیر بخاری + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( سیدمحمدرضا باقری حداد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سیم کشی و برق کشی + تعمیر ماشین لباسشویی + جنوب تهران + سرویس کولر آبی + شرق تهران + تعمیر ماشین ظرفشویی + سرویس کولر + مرکز تهران + تهران +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب – ۳ عصر تا ۱۰ شب ( جواد غلامزاده چماچانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + تبریز + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

کل تبریز – 9 صبح تا 9 شب ( میررضا بنی هاشم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + کرج + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب کولر آبی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۷ صبح تا ۵ عصر ( ناصر ترکمان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.