ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر ماشین ظرفشویی"


تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن + تبریز + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

کل تبریز – 9 صبح تا 9 شب ( میررضا بنی هاشم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر مایکروویو + تبریز + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۹ شب ( فرزاد علیشاهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94.5%
:امتیاز کل

تبریز + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( فرزاد آزادخیابانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر مایکروویو + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + تعمیر اجاق گاز + کرج + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( علی مظاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + شرق تهران + تعمیر مایکروویو + تهران + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + غرب تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – غرب – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمدحسن حمیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن + تعمیر جاروبرقی + نصب و تعمیر پمپ آب + مشهد + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( رضا الهامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مشهد + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب کولر +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( حمید ابراهیمی رزق آباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تبریز + تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( میرمحبوب بنی هاشم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + شیراز + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب (مهدی قدیمی سنگری)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر بخاری + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( حسین عابدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر اجاق گاز + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر بخاری + تبریز +

تماس بگیرید

داخل شهر تبریز – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( محمد حضرتی اویلق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + اصفهان + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – شاهین شهر – ۹ صبح تا ۹ شب ( علیرضا کیوانداریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.