ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر ماشین ظرفشویی"


تعمیر ماشین ظرفشویی + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی مکرم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر گازی + نصب کولر آبی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر گازی + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + مشهد + تعمیر ماشین ظرفشویی + سرویس کولر + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر آبی + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر گازی + تعمیر کولر + تعمیر اجاق گاز + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۹ شب ( مرتضی برقعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + تبریز + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر بخاری + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( میرمحبوب بنی هاشم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر گازی + کرج + نصب کولر گازی + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب کولر + سرویس کولر آبی + سرویس کولر گازی + نصب کولر آبی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل کرج – از 7 صبح الی 5 عصر ( ناصر ترکمان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر اجاق گاز + اصفهان + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 8 صبح تا 9 شب ( عباس خواجه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
88%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + شمال تهران + تعمیر مایکروویو + تعمیر ماشین ظرفشویی + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر کولر + جنوب تهران + تعمیر جاروبرقی + تهران + نصب کولر + شرق تهران + نصب کولر گازی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + سیم کشی و برق کشی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر گازی + غرب تهران + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر آبی + سرویس کولر +

تماس بگیرید

کل تهران – ۳ عصر تا ۹ شب ( فرشاد جمشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + غرب تهران + تعمیر ماشین ظرفشویی + مرکز تهران + جنوب تهران +

تماس بگیرید

مرکز – جنوب – غرب – ۱۱ صبح تا ۱۱ شب ( مهدی رهنمای )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + مشهد + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر جاروبرقی + تعمیر تلویزیون + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر مایکروویو +

تماس بگیرید

کل مشهد – 9 صبح تا 9 شب ( محمدرضا شاکری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + کرج + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج ( حامد نوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر اجاق گاز + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

ایثارگران – عبادی – شفا – هدایت ( محمدحسن عباس بلوچ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر ماشین ظرفشویی + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – 10 صبح تا 8 شب ( ابراهیم خاک زاد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج ( مسعود قهرمان پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up