ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر ماشین لباسشویی"


تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + کرج + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۷ صبح تا ۸ شب ( هادی عنایتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – 9 صبح تا 9 شب ( محمدرضا حیدری اورکانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

اصفهان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + تعمیر آبگرمکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( محسن هاشم زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( حامد دوستی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی مکرم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر + رشت + تعمیر کولر + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + تعمیر آبسردکن + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل رشت – 10 صبح تا 10 شب ( میثم شفیعی پورحسن کیاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + تبریز + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۸ شب ( فرزاد آزادخیابانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین لباسشویی + سرویس کولر گازی + تعمیر سردخانه + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

از طلاب تا کوهسنگی ( علی تقوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر اجاق گاز + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر تلویزیون + تبریز + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر مایکروویو + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۱۰ صبح تا ۷ شب ( بهزاد میرزائی جوقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر مایکروویو + شمال تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + شرق تهران + مرکز تهران + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۹ صبح تا ۷ شب ( محمدباقر خوانساری عتیق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر بخاری + تعمیر ماشین لباسشویی + تبریز + تعمیر آبگرمکن + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل تبریز – 9 صبح تا 9 شب ( میررضا بنی هاشم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + تعمیر سردخانه + کرج + شهریار +

تماس بگیرید

کل کرج – شهریار – فردیس – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( هادی حدادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up