ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر ماشین لباسشویی"


اصفهان + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

اصفهان – ۲ ظهر تا ۸ شب ( ایمان جدیدی)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( میثم رنجبرگندمانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + اصفهان + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۶ عصر ( افشین جودکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

تبریز + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر ماشین لباسشویی + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۹ شب ( فرامرز پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + تعمیر آبگرمکن + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی مکرم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر بخاری + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تبریز + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( میرمحبوب بنی هاشم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – پیروزی – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( رضا علی زاده بشرویه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + اصفهان + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۹ شب ( علیرضا داودی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + اصفهان + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – شاهین شهر – ۹ صبح تا ۹ شب ( علیرضا کیوانداریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر اجاق گاز + تعمیر آبگرمکن + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تبریز + تعمیر بخاری + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

داخل شهر تبریز – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( محمد حضرتی اویلق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + اصفهان +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدرضا کیوانداریان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + کرج + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مسعود قهرمان پور )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.