ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر مایکروویو"


نصب کولر گازی + تعمیر مایکروویو + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر اجاق گاز + تبریز + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۱۰ صبح تا ۷ شب ( بهزاد میرزائی جوقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر اتو پرس + تعمیر مایکروویو + تعمیر جاروبرقی + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( امیرحسین اسداللهی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر مایکروویو + تعمیر بخاری + تعمیر لوازم خانگی + مشهد + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( سیدمحمدرضا باقری حداد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + غرب تهران + تعمیر اجاق گاز + مرکز تهران + تعمیر مایکروویو + نصب و تعمیر هود آشپزخانه +

تماس بگیرید

غرب – مرکز – ۸ صبح تا ۵ عصر ( محمد غفاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تهران + مرکز تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر مایکروویو + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – شرق – مرکز – ۹ صبح تا ۷ شب ( محمدباقر خوانساری عتیق )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر اتو پرس + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر اتو بخار + تعمیر مایکروویو + تعمیر جاروبرقی + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۸ شب ( سعید طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر مایکروویو + تعمیر کولر + مشهد + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر آبی + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – پیروزی – سجاد – خیام – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( پارسا رضادوست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر هود آشپزخانه + مرکز تهران + تهران + تعمیر مایکروویو + غرب تهران +

تماس بگیرید

غرب – مرکز – 9 صبح تا 6 عصر ( بیژن صدخسروی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر مایکروویو + تعمیر تلویزیون +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – شاهین شهر – سپاهان شهر – بهارستان – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( حسین رنجکش آدرمنابادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + غرب تهران + مرکز تهران + شمال تهران + تعمیر اتو بخار + شرق تهران + تعمیر جاروبرقی + تعمیر مایکروویو + تهران + تعمیر اتو پرس +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۶ عصر ( داود رسول زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر اتو پرس + تعمیر جاروبرقی + تعمیر اتو بخار + تعمیر لوازم خانگی + مشهد + تعمیر مایکروویو +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( مجتبی مزینانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + شرق تهران + تعمیر آبسردکن + تعمیر مایکروویو + تهران + تعمیر اتو پرس + شمال تهران + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

شوفاژ برقی انجام میشود – شمال – شرق – ۱۰ صبح تا ۶ عصر ( امیرحسین مدنی گرگانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.