ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر لوازم خانگی"


نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + کرج + تعمیر کولر + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر اجاق گاز + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + تعمیر مایکروویو + تعمیر لوازم خانگی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سیم کشی و برق کشی + تعمیر آبگرمکن + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + سرویس کولر +

تماس بگیرید

کل کرج ( عابدین بابائی راجیری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر گازی + تعمیر مایکروویو + تبریز + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر اجاق گاز +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۱۰ صبح تا ۷ شب ( بهزاد میرزائی جوقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر اتو بخار + تعمیر اتو پرس + تعمیر مایکروویو + اصفهان + تعمیر جاروبرقی + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۸ شب ( سعید طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر کولر + تعمیر لوازم خانگی + جنوب تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

مرکز و جنوب تهران ( حجت آران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر + سرویس کولر + سرویس کولر آبی + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر آبی + تعمیر اجاق گاز + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب کولر آبی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( حسین تیموری مقدم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر جاروبرقی + تعمیر اتو پرس + تعمیر اتو بخار + تعمیر لوازم خانگی + مشهد + تعمیر مایکروویو +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۸ شب ( مجتبی مزینانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( علی اصغر بخشی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر آبسردکن + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

کل مشهد ( علی رزمخواه )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + تهران + شمال تهران + تعمیر لوازم خانگی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

غرب – شمال ( علی منتظری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر بخاری + مشهد + تعمیر مایکروویو + تعمیر ماشین ظرفشویی +

تماس بگیرید

تعمیر ماشین لباسشویی دوقلو انجام نمیشود – کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( محمدرضا باقری حداد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + تهران + تعمیر بخاری + سرویس کولر + تعمیر ماشین لباسشویی + غرب تهران + نصب کولر + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر آبگرمکن + جنوب تهران + نصب و تعمیر شومینه + نصب کولر آبی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر کولر + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

تعمیر یخچال قدیمی انجام میشود – جنوب – غرب – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( اسداله آزادی فر)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + سرویس کولر + مرکز تهران + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر + نصب کولر گازی + شمال تهران + تهران + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب کولر + شرق تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( احسان رشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
100%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.