ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر لوازم خانگی"


تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر بخاری + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر ماشین ظرفشویی + تبریز +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( میرمحبوب بنی هاشم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر شومینه + نصب کولر + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تهران + نصب کولر آبی + جنوب تهران + غرب تهران + سرویس کولر + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر + تعمیر بخاری + سرویس کولر آبی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

جنوب – غرب – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( اسداله آزادی فر)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + مرکز تهران + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر گازی + تهران +

تماس بگیرید

مرکز تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( غلامرضا ادراکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( حامد دوستی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حمیدرضا یوسفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

نصب کولر + سرویس کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + تعمیر مایکروویو + تعمیر لوازم خانگی + مشهد + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – پیروزی – سجاد – خیام – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( پارسا رضادوست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

اصفهان + تعمیر اتو پرس + تعمیر جاروبرقی + تعمیر مایکروویو + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۸ شب ( سعید طاهری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + مشهد + نصب کولر + تعمیر اجاق گاز + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( حسین تیموری مقدم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + غرب تهران + تعمیر کولر گازی + تهران + تعمیر لوازم خانگی + سرویس کولر گازی + تعمیر شوفاژ + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۲ ظهر تا ۸ شب ( علی منتظری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
94%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر آبسردکن + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + سرویس کولر گازی + شرق تهران + شمال تهران + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۸ صبح تا ۸ شب ( مرتضی مصطفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

وکیل آباد – قاسم آباد – پیروزی – ۹ صبح تا ۱۲ شب ( علی عشقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر اجاق گاز + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمدحسن عباس بلوچ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.