ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر لوازم خانگی"


تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر لوازم خانگی + مشهد + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر اجاق گاز +

تماس بگیرید

خیام ، ابوطالب ، گاز ، خواجه ربیع – ایثارگران – عبادی – شفا – هدایت – ۵ عصر تا ۹ شب ( محمدحسن عباس بلوچ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر + شمال تهران + جنوب تهران + غرب تهران + تهران + نصب کولر + سرویس کولر + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران به جز شرق ( فرشید میرزایی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کولر + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر + سرویس کولر +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – آزادشهر ( علیرضا رضوانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر بخاری + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( حسین عابدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر آبگرمکن + تبریز + سرویس کولر گازی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدرضا یحیوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

جنوب تهران + تهران + تعمیر لوازم خانگی + مرکز تهران + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

مرکز و جنوب تهران ( حجت آران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر اجاق گاز + تبریز + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب کولر گازی + تعمیر مایکروویو + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۱۰ صبح تا ۷ شب ( بهزاد میرزائی جوقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر شوفاژ + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + سرویس کولر + تعمیر ماشین ظرفشویی + سرویس کولر آبی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر آبگرمکن + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

قاسم آباد- وکیل آباد – پیروزی – سجاد – طرقبه – شاندیز – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( حمید ابراهیمی رزق آباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + مشهد + تعمیر ماشین لباسشویی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حمیدرضا یوسفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر اجاق گاز + مشهد + تعمیر لوازم خانگی + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + تعمیر یخچال فریزر خانگی + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( حسین تیموری مقدم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد ( علی اصغر بخشی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۶ عصر ( آرش طلعت طارونی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.