ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر داکت اسپلیت"


نصب داکت اسپلیت + کرج + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۹ شب (محمدحسین علی زاده جلگه پور)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر پمپ آب + تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر چیلر تراکمی + نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + غرب تهران + نصب کولر گازی + تعمیر هواساز + شمال تهران + شرق تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

شمال – شرق – غرب – ۸ صبح تا ۸ شب ( منصور بیگدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + کرج + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۹ صبح تا ۷ شب ( رضا مشایخ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + تعمیر چیلر تراکمی + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر موتورخانه آب گرم + مشهد + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( مسعود کرامتیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + شرق تهران + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تهران + غرب تهران + تعمیر داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

شرق – غرب – ۹ صبح تا ۶ عصر ( امید اتحادی علی آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + نصب کولر + غرب تهران + سرویس کولر گازی + تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر آبسردکن + سرویس کولر آبی + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر آبی + نصب کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( افشین احسان دوست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر موتورخانه آب گرم + شمال تهران + تهران + تعمیر چیلر تراکمی +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۲ ظهر تا ۱۱ شب ( پیمان علیخواه داخلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + شمال تهران + مرکز تهران + تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

شمال – مرکز – ۸ صبح تا ۹ شب ( محمد خداوردیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + کرج + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( سجاد حسن پور قاضی محله )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر کولر گازی + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر موتورخانه آب گرم + تبریز + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر سردخانه + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر تبریز – ۸ صبح تا ۸ شب ( سهراب پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر هواساز + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

تعمیر سردخانه + اصفهان + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی نصری نصرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.