ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر داکت اسپلیت"


سرویس کولر گازی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + نصب کولر + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + شیراز + سرویس کولر + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حمیدرضا غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر آبسردکن + تعمیر کولر گازی + نصب کولر آبی + سرویس کولر گازی + تهران + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + سرویس کولر + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

غرب تهران – ۶ صبح تا ۱۲ شب ( افشین احسان دوست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + رشت + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل رشت – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( وحید حبیب زاده فلاح )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر هواساز + مشهد + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر هواساز + شمال تهران + سرویس داکت اسپلیت + تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر داکت اسپلیت + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۲ ظهر تا ۱۱ شب ( پیمان علیخواه داخلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر ماشین لباسشویی + سرویس کولر گازی + کرج + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

فقط داخل شهر کرج – ۸ صبح تا ۹ شب ( رضا سوری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر هواساز + تعمیر داکت اسپلیت + مشهد + سرویس کولر + تعمیر کولر گازی + نصب کولر + تعمیر کولر + تعمیر سردخانه + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر شوفاژ + نصب داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مسعود کرامتیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + کرج + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۷ صبح تا ۱ بامداد ( امیر رهبری نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر داکت اسپلیت + شمال تهران + شرق تهران + سرویس کولر گازی + تعمیر هواساز + تهران + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر آبسردکن + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + نصب داکت اسپلیت + غرب تهران + مرکز تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر سردخانه + جنوب تهران +

تماس بگیرید

کل تهران ( جواد یعقوبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + شمال تهران + تعمیر کولر گازی + شرق تهران + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر چیلر تراکمی + غرب تهران + تعمیر هواساز + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب داکت اسپلیت + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

شمال – شرق – غرب – ۸ صبح تا ۸ شب ( منصور بیگدلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + مرکز تهران + تهران + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

مرکز تهران – ۸ صبح تا ۵ عصر ( حسن اصغرپور نوشری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شمال تهران + تعمیر داکت اسپلیت + غرب تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + مرکز تهران + سرویس داکت اسپلیت + تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( مهدی قدیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.