ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر داکت اسپلیت"


تهران + تعمیر داکت اسپلیت + جنوب تهران + سرویس کولر گازی + غرب تهران + شمال تهران + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر آبسردکن + تعمیر کولر گازی + شرق تهران + مرکز تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۷ شب ( ابوالفضل غیاث نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل تهران ( علی خلیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

مشهد + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر آبگرمکن + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد ( مهدی فهیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر هواساز + تهران + غرب تهران + نصب و تعمیر پمپ آب + جنوب تهران + شرق تهران + شمال تهران + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر چیلر تراکمی +

تماس بگیرید

کل تهران – ۵ عصر تا ۱۱ شب ( پیمان علیخواه داخلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر سردخانه + اصفهان + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی نصری نصرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + کرج + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج ( میلاد صفی یاری فرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تهران + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر گازی + غرب تهران + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

غرب – مرکز – ۹ صبح تا ۹ شب ( مهرداد نجف زاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس داکت اسپلیت + مشهد + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر هواساز + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + مشهد + نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( احسان خاکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر کولر گازی + تعمیر جاروبرقی + مشهد + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر چیلر تراکمی + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر سردخانه + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( مهدی رضازاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + نصب کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر سردخانه +

تماس بگیرید

کل کرج ( امین آزاده )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + کرج + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج ( امیر رهبری نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up