ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر کولر گازی"


نصب کرکره برقی + سرویس کولر گازی + نصب درب های اتومات پارکینگی + تعمیر و سرویس کرکره برقی + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر و سرویس درب های اتومات پارکینگی + اصفهان +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سیدمهدی هاشمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + شمال تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر مایکروویو + تعمیر اتو پرس + سرویس کولر گازی + تهران +

تماس بگیرید

شوفاژ برقی انجام میشود – شمال – شرق – ۱۰ صبح تا ۶ عصر ( امیرحسین مدنی گرگانی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر شوفاژ + تهران + تعمیر موتورخانه آب گرم + شمال تهران + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + لوله کشی گاز + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

شمال تهران – ۹ صبح تا ۹ شب ( عباس شجاعی سرکاریزدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + گلبهار +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – ۸ صبح تا ۸ شب ( مرتضی گوهری ازغندی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

شمال تهران + نصب کولر گازی + شهر قدس + غرب تهران + تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

شمال – غرب – شهرقدس – شهریار – ۱۵ تا ۲۳ ( داوود ملکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
93%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۶ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی فهیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + مشهد + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۸ شب ( محمد کبودانی فریمان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + شیراز + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل شهر شیراز – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( رحیم خراجی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

غرب تهران + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + کرج + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + مرکز تهران + تعمیر سردخانه + تعمیر داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت + تعمیر چیلر تراکمی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل کرج – فردیس – شهریار – غرب تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( هادی حدادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شیراز + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

کل شهر شیراز – ۸ صبح تا ۷ شب ( نعیم میرزائی امیرآباد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر گازی + اصفهان + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمدصادق صمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سعید شبان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.