ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر کولر گازی"


جنوب تهران + مرکز تهران + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + شمال تهران + تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شرق تهران +

تماس بگیرید

نصب انجام نمی شود – کل تهران به جز غرب – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمد اشتیاقی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + تهران + سرویس کولر گازی + جنوب تهران + مرکز تهران + شمال تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + غرب تهران + تعمیر آبسردکن + نصب کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

کل تهران ( مرتضی مصطفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر مایکروویو + تعمیر اجاق گاز + تبریز + سرویس کولر گازی + نصب کولر گازی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر تلویزیون + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۱۰ صبح تا ۷ شب ( بهزاد میرزائی جوقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

مرکز تهران + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر لوازم خانگی + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تهران + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

مرکز تهران ( رضا ادراکی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
93%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۷ صبح تا ۷ شب ( علیرضا نظری طهرانبد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + تهران + غرب تهران + مرکز تهران + نصب داکت اسپلیت + شمال تهران + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + جنوب تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – جنوب ( جواد ملایوسفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تهران + سرویس داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل تهران ( علی خلیلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
89%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
89%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان ( محمدصادق صمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر چیلر تراکمی + غرب تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر ماشین ظرفشویی + نصب کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + شمال تهران + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر اجاق گاز + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر سردخانه + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( هادی بناگذار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + شرق تهران + تعمیر کولر گازی + شمال تهران + مرکز تهران + جنوب تهران + غرب تهران + تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( علیرضا گودرزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + شرق تهران + نصب کولر + تعمیر کولر + تعمیر کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر لوازم خانگی + سرویس کولر گازی + سرویس کولر + تهران + مرکز تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( احسان رشیدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
100%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر هواساز +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

Scroll Up