ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر کولر گازی"


تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سعید شبان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
96%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر هواساز + تعمیر داکت اسپلیت + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمد حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + اصفهان +

تماس بگیرید

کل اصفهان – شبانه روزی ( احسان صادقی میرلطف اله)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مشهد + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۶ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی فهیمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تعمیر آبسردکن + تعمیر یخچال فریزر خانگی + شرق تهران + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تهران + شمال تهران + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

شمال – شرق – ۸ صبح تا ۸ شب ( مرتضی مصطفی لو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
92%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

کرج + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی +

تماس بگیرید

داخل شهر کرج – ۹ صبح تا ۷ شب ( رضا مشایخ )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تهران + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + غرب تهران + سرویس کولر گازی + شمال تهران + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

غرب – شمال – ۸ صبح تا ۸ شب ( مصطفی موذن قره ورن )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر سردخانه + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + اصفهان + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی نصری نصرآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + اصفهان + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمدصادق صمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

جنوب تهران + غرب تهران + تعمیر سردخانه + سرویس داکت اسپلیت + شمال تهران + تهران + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + مرکز تهران + تعمیر آبسردکن + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + شرق تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر هواساز + تعمیر چیلر تراکمی +

تماس بگیرید

کل تهران – ۲۴ ساعته ( جواد یعقوبی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر موتورخانه آب گرم + سرویس داکت اسپلیت + مشهد + تعمیر شوفاژ + نصب کولر گازی + تعمیر هواساز + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر داکت اسپلیت + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر چیلر تراکمی + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( مسعود کرامتیان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر داکت اسپلیت + رشت + نصب داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل رشت – ۹ صبح تا ۱۱ شب ( وحید حبیب زاده فلاح )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.