ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر کولر گازی"


نصب کولر گازی + جنوب تهران + مرکز تهران + تهران + تعمیر کولر گازی + تعمیر لوازم خانگی + غرب تهران + شمال تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + شرق تهران + تعمیر یخچال فریزر صنعتی +

تماس بگیرید

کل تهران – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( علی صفائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

جنوب تهران + مرکز تهران + تعمیر کولر گازی + شرق تهران + شمال تهران + غرب تهران + سرویس کولر گازی + تهران + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل تهران – ۹ صبح تا ۸ شب ( علیرضا گودرزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر هواساز + تعمیر کولر گازی + جنوب تهران + تهران + غرب تهران + مرکز تهران + کانال سازی و کانال کشی کولر آبی + سرویس کولر گازی + شرق تهران + شمال تهران +

تماس بگیرید

کل تهران – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی فرخی نوین )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب کولر گازی + گلبهار + مشهد + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

کل مشهد – گلبهار – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مرتضی گوهری ازغندی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر گازی + کرج + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۷ شب ( علی سالاری اسکر )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + کرج + نصب کولر گازی + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر داکت اسپلیت + نصب داکت اسپلیت +

تماس بگیرید

کل کرج ( میلاد صفی یاری فرد )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + شیراز + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۷ شب ( رضا محمدی دهنوی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر صنعتی + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر موتورخانه آب گرم + تبریز + تعمیر چیلر تراکمی + تعمیر داکت اسپلیت + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر گازی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر سردخانه +

تماس بگیرید

داخل شهر تبریز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( سهراب پوریوسف )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
89%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سرویس داکت اسپلیت + تعمیر لوازم خانگی + جنوب تهران + غرب تهران + تعمیر داکت اسپلیت + شمال تهران + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تهران + سرویس کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + مرکز تهران +

تماس بگیرید

شمال – غرب – جنوب ( جواد ملایوسفی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر آبگرمکن + مشهد + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر گازی + تعمیر اجاق گاز + نصب کولر آبی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر + تعمیر لوازم خانگی + تعمیر کولر + نصب کولر + نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( مرتضی برقعی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + جنوب تهران + تهران + تعمیر کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + مرکز تهران + شرق تهران +

تماس بگیرید

شرق – مرکز – جنوب – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( مجید صالح آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر یخچال فریزر خانگی + شمال تهران + غرب تهران + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر داکت اسپلیت + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر سردخانه + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + نصب کولر گازی + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر گازی + تهران + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر اجاق گاز + سرویس کولر گازی +

تماس بگیرید

شمال – غرب ( هادی بناگذار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

93%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.

  • هنوز هیچ مطلب محبوبی وجود ندارد.
Scroll Up