ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر کولر آبی"


سرویس کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + تشخیص ترکیدگی لوله + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + مشهد + نصب کولر + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و تعمیر فلاش تانک +

تماس بگیرید

قاسم آباد – آزادشهر – سید رضی – وکیل آباد – هاشمیه – سجاد – ۸ صبح تا ۷ شب ( محسن آخرتی فخر داود )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + سیم کشی و برق کشی + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + نصب کولر + سرویس کولر + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + مشهد +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( هادی دهقان )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر آبی + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + نصب کولر + تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر + سرویس کولر + تعمیر کولر گازی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + اصفهان + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۸ شب ( عباسعلی آقائی کردآبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + شرق تهران + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی + تعمیر کولر + نصب کولر + تهران + سرویس کولر + تعمیر موتورخانه آب گرم + نصب و تعمیر پمپ آب +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۱۰ صبح تا ۷ شب ( امیرعباس خادمی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
90%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب داکت اسپلیت + سرویس کولر + سرویس کولر گازی + سرویس کولر آبی + نصب کولر + کرج + تعمیر کولر گازی + نصب کولر آبی + تعمیر داکت اسپلیت + نصب کولر گازی + تعمیر کولر + سرویس داکت اسپلیت + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

کل کرج – ۲۴ ساعته ( سجاد حیدری نیا )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + نصب کولر + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + تعمیر داکت اسپلیت + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر گازی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر آبگرمکن + نصب داکت اسپلیت + سرویس داکت اسپلیت + شیراز + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + نصب کولر گازی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( حمیدرضا غلامی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + سرویس کولر + تعمیر بخاری + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تهران + شرق تهران + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + مرکز تهران +

تماس بگیرید

مرکز – جنوب شرق – شرق – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی عزیزی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

89%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
91%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
90%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + سرویس کولر + سرویس کولر گازی + نصب کولر + شیراز + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( محسن حیدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + تهران + نصب کولر + تعمیر بخاری + سرویس کولر + شرق تهران + سرویس کولر آبی + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( حسن آقامحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + نصب کولر گازی + تعمیر کولر گازی + سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر گازی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + کرج + نصب کولر + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

کل کرج – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی خزائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

نصب و تعمیر شومینه + اصفهان + نصب کولر آبی + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + تعمیر کولر + تعمیر بخاری + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

آبگرمکن مخزنی اصلا انجام نمی شود – داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدحسین منصوری حبیب آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر + نصب کولر + نصب کولر آبی + شیراز + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( حبیب کوثری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.