ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر کولر آبی"


تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر کولر آبی + تعمیر بخاری + سرویس کولر آبی + نصب کولر + نصب کولر آبی + تعمیر کولر + تبریز + تعمیر یخچال فریزر خانگی + سرویس کولر +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۹ صبح تا ۹ شب ( طاهر مام قادری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + تعمیر شوفاژ + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر اجاق گاز + سرویس کولر + اصفهان + تعمیر کولر + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمدمتین ریخته گران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شیراز + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + نصب کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + نصب کولر +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۳ بعدازظهر تا ۱۲ شب ( هادی رزمجوئی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

شرق تهران + لوله کشی گاز + نصب و تعمیر هود آشپزخانه + تعمیر ماشین لباسشویی + نصب کولر + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر آبی + تعمیر موتورخانه آب گرم + تعمیر کولر + تعمیر بخاری + نصب و تعمیر شومینه + سرویس کولر + تهران + تعمیر اجاق گاز +

تماس بگیرید

شرق تهران – ۸ صبح تا ۸ شب ( رضا حسینی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
89%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تهران + سرویس کولر آبی + جنوب تهران + غرب تهران + تعمیر کولر + شمال تهران + تعمیر بخاری + تعمیر کولر آبی + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

جنوب – غرب – شمال – ۲۴ ساعته ( جعفر افشار )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

94%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
92%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

ایزوگام و قیرگونی و آسفالت + نقاشی ساختمان + سرویس کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + جوشکاری + نصب و تعمیر فلاش تانک + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر کولر آبی + بنایی ساختمان + تبدیل توالت ایرانی به فرنگی (و بر عکس) + تشخیص ترکیدگی لوله + مشهد + نصب کولر + نصب و تعمیر توالت فرنگی + نصب کولر آبی + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

مشهد – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( محسن آخرتی فخر داود )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
96%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + تعمیر کولر + نصب کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + تعمیر شوفاژ + اصفهان + تعمیر کولر آبی + سرویس کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – سپاهان شهر – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مسعود بازیاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

لوله کشی آب و نصب شیرآلات + تعمیر کولر + سرویس کولر آبی + نصب کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + اصفهان + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر پمپ آب + سرویس کولر + نصب کولر +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( بهمن الله بخشی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر آبی + نصب کولر + نصب کولر آبی + تعمیر کولر + سرویس کولر گازی + شیراز + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر گازی + نصب کولر گازی + سرویس کولر +

تماس بگیرید

کل شیراز – ۱۰ صبح تا ۸ شب ( محسن حیدری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر آبی + تعمیر مایکروویو + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + سرویس کولر +

تماس بگیرید

قاسم آباد – وکیل آباد – پیروزی – سجاد – خیام – ۱۰ صبح تا ۱۰ شب ( پارسا رضادوست )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

92%
:نحوه برخورد
100%
:تخصص فنی
92%
:تمیز کار بودن
98%
:ارائه فاکتور
99%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

مشهد + نصب و تعمیر پمپ آب + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + نصب و تعمیر فلاش تانک + سرویس کولر + نصب کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + سرویس کولر آبی + نصب و تعمیر توالت فرنگی + تعمیر شوفاژ +

تماس بگیرید

قاسم آباد – ۷ صبح تا ۱۰ شب ( عقیل بهادریان بیرک سفلی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + سرویس کولر آبی + نصب کولر + سرویس کولر + اصفهان +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۱۰ صبح تا ۹ شب ( مجید محمدعلی رضائی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.