ارسال آگهی

مطالب منتشر شده در دسته "تعمیر آبگرمکن"


نصب و سرویس و تعمیر پکیج + کرج + نصب کولر آبی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + سرویس کولر + تعمیر بخاری + تعمیر کولر +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۸ شب ( شهرام خدابندلو )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
97%
:تمیز کار بودن
96%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر کولر + اصفهان + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + سرویس کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر بخاری + نصب کولر آبی +

تماس بگیرید

آبگرمکن مخزنی اصلا انجام نمی شود – داخل شهر اصفهان – ۹ صبح تا ۹ شب ( محمدحسین منصوری حبیب آبادی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
89%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
90%
:امتیاز کل

نصب کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + نصب کولر آبی + سرویس کولر + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر گازی + سرویس کولر گازی + تعمیر کولر گازی + تعمیر کولر + مشهد + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمد صادقیان نیک)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
90%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن + تعمیر ماشین ظرفشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تبریز + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر لوازم خانگی +

تماس بگیرید

کل تبریز – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( میرمحبوب بنی هاشم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

95%
:نحوه برخورد
93%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
94%
:امتیاز کل

نصب کولر آبی + تعمیر شوفاژ + سرویس کولر + تعمیر اجاق گاز + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + اصفهان + نصب کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر کولر آبی + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

کل اصفهان – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( محمدمتین ریخته گران )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
92%
:امتیاز کل

تعمیر بخاری + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر ماشین لباسشویی + مشهد + نصب و تعمیر شومینه + تعمیر آبگرمکن +

تماس بگیرید

قاسم آباد – ۹ صبح تا ۹ شب ( مجتبی عامری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

96%
:نحوه برخورد
96%
:تخصص فنی
93%
:تمیز کار بودن
93%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تهران + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + نصب کولر آبی + سرویس کولر + تعمیر کولر + تعمیر آبگرمکن + تعمیر بخاری + شمال تهران + تعمیر کولر آبی + شرق تهران + سرویس کولر آبی + نصب کولر +

تماس بگیرید

شمال و شرق تهران – ۸ صبح تا ۹ شب ( حسن آقامحمدی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
95%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
94%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تعمیر بخاری + تعمیر آبگرمکن + غرب تهران + تعمیر لوازم خانگی + نصب کولر آبی + تعمیر کولر + تهران + نصب کولر + سرویس کولر آبی + تعمیر یخچال فریزر خانگی + تعمیر کولر آبی + نصب و تعمیر شومینه + نصب و تعمیر پمپ آب + تعمیر یخچال فریزر صنعتی + جنوب تهران +

تماس بگیرید

جنوب – غرب – ۸ صبح تا ۱۲ شب ( اسداله آزادی فر)

امتیازدهی مشتریان قبلی:

99%
:نحوه برخورد
98%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
97%
:ارائه فاکتور
97%
:وقت شناسی
98%
:امتیاز کل

تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + سرویس کولر آبی + سرویس کولر + لوله کشی آب و نصب شیرآلات + نصب کولر آبی + اصفهان + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر کولر + تعمیر کولر آبی +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – ۸ صبح تا ۱۱ شب ( بهمن الله بخشی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

91%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
92%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

نصب و سرویس و تعمیر پکیج + تعمیر شوفاژ + تعمیر آبگرمکن + کرج +

تماس بگیرید

کل کرج – ۹ صبح تا ۹ شب ( محسن محلاتی )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

97%
:نحوه برخورد
95%
:تخصص فنی
94%
:تمیز کار بودن
94%
:ارائه فاکتور
95%
:وقت شناسی
95%
:امتیاز کل

تعمیر لوازم خانگی + تعمیر آبگرمکن + مشهد + تعمیر ماشین لباسشویی + تعمیر یخچال فریزر خانگی +

تماس بگیرید

کل مشهد – ۹ صبح تا ۱۰ شب ( مهدی مکرم )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

98%
:نحوه برخورد
97%
:تخصص فنی
98%
:تمیز کار بودن
95%
:ارائه فاکتور
96%
:وقت شناسی
97%
:امتیاز کل

سرویس کولر + تعمیر کولر آبی + تعمیر کولر + نصب کولر آبی + تعمیر شوفاژ + نصب و سرویس و تعمیر پکیج + سرویس کولر آبی + تعمیر آبگرمکن + نصب کولر + اصفهان + لوله کشی آب و نصب شیرآلات +

تماس بگیرید

داخل شهر اصفهان – سپاهان شهر – ۸ صبح تا ۱۰ شب ( مسعود بازیاری )

امتیازدهی مشتریان قبلی:

90%
:نحوه برخورد
91%
:تخصص فنی
90%
:تمیز کار بودن
91%
:ارائه فاکتور
91%
:وقت شناسی
91%
:امتیاز کل

با عرض پوزش هیچ مطلبی پیدا نشد.